Preţuri de transfer

  • analiza tuturor tranzacţiilor efectuate între societatea mamă şi filialele, sucursalele sale – persoane afiliate: transferuri de bunuri, prestări de servicii sau alte tipuri de tranzacţii din perspectiva respectării principiului valorii de piata “arm’s length principle”;
  • justificarea valorii de piaţă a preţurilor de transfer practicate in cadrul tranzacţiilor intra-grup;
  • întocmirea dosarului politicii preţurilor de transfer;
  • aplicarea Convenţiei OECD referitoare la Cartea Albă privind documentaţia preţurilor de transfer;
  • implementarea politicii preţurilor de transfer la nivelul societăţii prin adaptarea contractelor, a tranzacţiilor, a preţurilor practicate.

Alte servicii din domeniul avocaturii de business – avocat specializat în legislaţia muncii, drept fiscal, recuperarea creanţelor, concurenţă neloială.