Conform Avocatului General Michal Bobek, organismele obtinute prin mutatii genetice sunt in principal exceptate de la obligatiile prevazute de Directiva privind organismele modificate genetic – Directiva OMG.
Statele membre sunt libere sa adopte masuri de reglementare astfel incat aceste organisme sa respecte principiile generale al UE.

Cu condiția îndeplinirii criteriilor substanțiale prevăzute la articolul 2 alineatul (2) din Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 martie 2001 privind diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic și de abrogare a Directivei 90/220/CEE a Consiliului, organismele obținute prin mutageneză sunt organisme modificate genetic în sensul acestei directive;

Derogarea prevăzută la articolul 3 alineatul (1) din Directiva 2001/18 coroborat cu anexa I B la aceasta acoperă toate organismele obținute prin orice tehnică de mutageneză, independent de utilizarea lor la data adoptării directivei respective, cu condiția ca ele să nu implice utilizarea moleculelor de acid nucleic recombinant sau a altor organisme modificate genetic decât cele produse prin una sau prin mai multe dintre metodele enumerate în anexa I B.

Directiva 2002/53/CE a Consiliului din 13 iunie 2002 privind Catalogul comun al soiurilor de plante agricole trebuie interpretată în sensul că exceptează soiurile obținute prin mutageneză de la obligațiile specifice prevăzute în cuprinsul său pentru includerea soiurilor modificate genetic în Catalogul comun al soiurilor de plante agricole.