Cum putem fi in legalitate in ceea ce priveste protectia datelor cu caracter personal?

Conform Decizie nr. 200/14.12.2015 a preşedintelui Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal este necesara notificarea prelucrarii datelor cu caracter personal in urmatoarele situatii:

a) prelucrarea datelor cu caracter personal legate de originea rasială sau etnică, de convingerile politice, religioase, filozofice ori de natură similară, de apartenenţa sindicală sau starea de sănătate şi viaţa sexuală; (ex: sondaje şi cercetare de piaţă,  colectare donaţii pentru persoane cu dizabilităţi);

b) prelucrarea datelor genetice şi biometrice; (ex: cercetare ştiinţifică);

c) prelucrarea datelor care permit, direct sau indirect, localizarea geografică a persoanelor fizice prin mijloace de comunicaţii electronice; (ex: monitorizarea/securitatea persoanelor şi/sau bunurilor publice/private prin utilizarea  GPS-ului);

d) prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la săvârşirea de infracţiuni de către persoana vizată ori la condamnări penale, măsuri de siguranţă sau sancţiuni administrative ori contravenţionale aplicate persoanei vizate; (ex: sisteme de evidenţă de tipul birourilor de credit);

e) prelucrarea datelor cu caracter personal prin mijloace electronice, având ca scop monitorizarea şi/sau evaluarea unor aspecte de personalitate, precum competenţa profesională, credibilitatea, comportamentul sau alte asemenea  (ex: crearea şi utilizarea de profiluri ale persoanelor vizate în vederea transmiterii unor newsletteruri, monitorizarea activităţii angajaţilor pe internet, semnalarea încălcării codurilor de conduită în mediul privat –  whistleblowing);

f) prelucrarea datelor cu caracter personal prin mijloace electronice în cadrul unor sisteme de evidenţă având ca scop adoptarea unor decizii automate individuale în legătură cu analizarea solvabilităţii, a situaţiei economico-financiare, a faptelor susceptibile de a atrage răspunderea disciplinară, contravenţională sau penală a persoanelor fizice; (ex: rapoarte de credit);

g) prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor efectuată în cadrul activităţilor de marketing direct;

h) prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor efectuată prin intermediul internetului sau al mesageriei electronice; (ex: publicarea rezultatelor la diferite concursuri şcolare şi extraşcolare, utilizarea catalogului on-line );

i) prelucrarea datelor cu caracter personal prevăzute la lit. a) referitoare la propriii membri, efectuată de asociaţii, fundaţii sau orice alte organizaţii fără scop patrimonial exclusiv în vederea realizării specificului activităţii organizaţiei, în măsura în care datele sunt dezvăluite unor terţi fără consimţământul persoanei vizate.;

Notificarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal se face on-line, accesand urmatorul link: http://www.dataprotection.ro/notificare/index.jsp .

După completarea on-line a formularului de notificare, trebuie sa trimiteţi prin poştă declaraţia pe propria răspundere. De asemenea, trebuie sa precizaţi numărul de înregistrare în Registrul General al Autorităţii, număr de înregistrare trimis automat de aplicaţia autoritatii, adresa de e-mail specificată de dumneavoastră în declaraţia pe propria răspundere.