tx timbru

Acţiunile şi cererile introduse la instanţele judecătoreşti, precum şi cererile adresate Ministerului Justiţiei şi Parchetului de pe lângă ÎCCJ sunt supuse taxelor judiciare de timbru prevăzute în OUG nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru.

Restituirea taxei de timbru este regelmentată de art.45 din OUG nr. 80/2013, precum și art. 148-151 Cod procedură civilă. Dreptul de a solicita restituirea putându-se exercita în termen de un an de la data naşterii sale.

Potrivit acestor reglementări, se depune o cerere de restituire adresată  instanţei judecătoreşti la care s-a introdus acţiunea sau cererea. În cazul taxelor plătite pentru cereri formulate Ministerului Justiţiei sau Parchetului de pe lângă ÎCCJ, cererea de restituire se adresează acestuia. Ulterior, pentru restituirea taxei judiciare de timbru ce i se cuvine, persoana interesată trebuie să depună cererea de restituire soluţionată de instanţa de judecată la unitatea administrativ-teritorială la care a fost achitată taxa. În cerere trebuie să se precizeze datele de identificare ale persoanei respective şi modalitatea de restituire a banilor (în cont bancar, în numerar sau prin mandat poştal).

Cazuri în care taxele judiciare de timbru se restituie. Sumele achitate cu titlu de taxe judiciare de timbru se restituie în următoarele situații:

-când taxa plătită nu era datorată;

-când s-a plătit mai mult decât cuantumul legal;

-când acţiunea corect timbrată a fost sau când reclamantul a renunţat la judecată până la comunicarea cererii de chemare în judecată către pârât;

-când, în procesul de divorţ, părţile au renunţat la judecată ori s-au împăcat;

-când contestaţia la executare a fost admisă, iar hotărârea a rămas definitivă;

-în cazul în care instanţa de judecată se declară necompetentă, trimiţând cauza la un alt organ cu activitate jurisdicţională, precum şi în cazul respingerii cererii, ca nefiind de competenţa instanţelor române;

-când probele au fost administrate de către avocaţi sau consilieri juridici;

-în cazul în care participantul la proces care a fost recuzat se abţine sau dacă cererea de recuzare ori de strămutare a fost admisă;

-în alte cauze expres prevăzute de lege.

Limite. În situațiile în care acțiunea a fost anulată, reclamantul a renunţat la judecată până la comunicarea cererii de chemare în judecată către pârât, părţile au renunţat la judecată ori s-au împăcat, participantul la proces care a fost recuzat se abţine sau dacă cererea de recuzare ori de strămutare a fost admisă, se restituie jumătate din taxa plătită. Iar în cazul în care contestaţia la executare a fost admisă, iar hotărârea a rămas definitivă, taxa se restituie proporţional cu admiterea contestaţiei. De asemenea, când probele au fost administrate de către avocaţi sau consilieri juridici, se restituie jumătate din taxa plătită, indiferent de modalitatea în care a fost soluţionat procesul, după rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti.

Menționăm că, taxele judiciare de timbru plătite pentru cereri şi acţiuni anulate ca insuficient timbrate nu se restituie.

Procedura de restituire a sumelor achitate cu titlu de taxe judiciare de timbru este prevăzută de  Ordinul nr. 1918/2013 / 65/2014 care stabilește modelul și conținutul formularelor necesare restituirii a sumelor achitate cu titlu de taxe judiciare de timbru.