Ordinul nr 646 din 2 septembrie privind procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi persoanele fizice din 01.09.2014 Publicată în Monitorul Oficial,

Procedura stabileşte regulile generale privind modalităţi diferite de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi persoanele fizice

a. Comunicarea prin “Spaţiul privat virtual”

Persoanele fizice pot opta pentru comunicarea prin mijloace electronice de transmitere la distanţă a actelor administrative fiscale emise în formă electronică de către organele fiscale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, prin accesarea serviciului “Spaţiul privat virtual” care constă în punerea la dispoziţia persoanelor fizice a unui spaţiu virtual aflat pe serverele Ministerului Finanţelor Publice/Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală prin intermediul căruia se efectuează comunicarea electronică a informaţiilor şi înscrisurilor între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi persoana fizică în legătură cu situaţia fiscală proprie a acesteia.

b. Comunicarea prin serviciul “Buletinul informativ fiscal”

Prin acest serviciu, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală furnizează serviciul “Buletinul informativ fiscal”, care constă în punerea la dispoziţia persoanelor fizice a unor informaţii publice cu caracter fiscal, în scopul îndrumării acestora în îndeplinirea obligaţiilor fiscale.

   Avantaje:

– servicii gratuite

– funcţionale 24 de ore din 24

 Persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent ori exercită profesii libere se identifică electronic cu certificate digitale calificate numai pentru obligaţiile fiscale pentru care, în relaţia cu organul fiscal, se identifică prin codul de înregistrare fiscală.

Persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent ori exercită profesii libere, pentru obligaţiile fiscale altele decât cele prevăzute la alin. (1), precum şi celelalte persoane fizice se identifică electronic prin oricare dintre următoarele dispozitive:

a)      certificate digitale calificate – se obţine conform legii nr. 455 din 2001 privind semnatura electronică. După obţinere, se pot identifica  pe serverul MFP-ANAF prin utilizarea certificatului digital calificat.

Cererea de utilizare a unui certificat digital calificat se face prin transmiterea formularului “Documentul de confirmare” existent pe serverul MFP-ANAF, având aplicate atât semnătura electronică a persoanei fizice, titular al certificatului digital calificat, cât şi semnătura electronică a autorităţii de certificare.

            Formularul “Documentul de confirmare” se descarcă de pe serverul MFP-ANAF, se completează cu datele de identificare ale titularului certificatului digital calificat şi se semnează utilizând certificatul digital calificat.

            După completare, formularul “Documentul de confirmare” se transmite autorităţii de certificare care l-a eliberat, pe adresa de poştă electronică prevăzută în acest scop, în vederea confirmării.

            Confirmarea înregistrării certificatului digital calificat pe serverul MFP-ANAF se transmite prin poşta electronică la adresa furnizată de persoana fizică în formularul “Documentul de confirmare”.

b) credenţiale de tip nume/parolă însoţite de coduri de autentificare de unică folosinţă OTP.

            Pentru completarea cererii de înregistrare pentru identificarea electronică prin utilizarea dispozitivului credenţiale de tip utilizator/parolă însoţite de coduri de autentificare de unică folosinţă, persoana fizică utilizează serviciul de înregistrare oferit de serverul MFP-ANAF.

Informaţiile obligatoriu a fi furnizate în cuprinsul cererii sunt:

a) date de identificare a persoanei fizice: numele şi prenumele, codul numeric personal, tipul actului de identitate, seria şi numărul actului de identitate, adresa de poştă electronică, numărul de telefon mobil;

b) date de identificare în mediul electronic: identificatorul utilizatorului, parola, întrebarea de siguranţă, răspunsul la întrebarea de siguranţă;

c) modalitatea de verificare a datelor furnizate de persoana fizică.

Persoana fizică decide modalitatea de verificare a datelor furnizate în cerere prin alegerea uneia dintre următoarele opţiuni:

a) aprobare în mediul electronic. În acest caz persoana fizică trebuie să indice o informaţie fiscală personală cunoscută numai de Ministerul Finanţelor Publice/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi persoana fizică, aşa cum este cerută de aplicaţia informatică, în scopul identificării electronice;