Publicat în Monitorul Oficial

Partea I nr. 759 din 12 octombrie 2015

Contribuabilii au dreptul să solicite şi să obţină certificate de cazier fiscal conţinând datele înscrise în cazierul fiscal propriu.

La solicitarea expresă, certificatul de cazier fiscal poate fi eliberat în formă simplificată, care să ateste numai dacă contribuabilii figurează sau nu în evidenţa cazierului fiscal.

Cererea de eliberare a certificatului de cazier fiscal se depune la orice organ fiscal competent în eliberarea certificatului de cazier fiscal, indiferent de domiciliul fiscal al contribuabilului.

Solicitarea eliberării certificatului de cazier fiscal se face prin completarea formularului 502 “Cerere de eliberare a certificatului de cazier fiscal”.

Certificatul de cazier fiscal este valabil 30 de zile de la data emiterii şi numai în scopul în care a fost eliberat.

Actul normativ stabileste urmatoarele proceduri:

– procedura de înscriere în cazierul fiscal a informaţiilor privind faptele sancţionate contravenţional sau penal de legile fiscale, contabile, vamale, precum şi a celor care privesc disciplina financiară

– procedura de înscriere în cazierul fiscal a atragerii răspunderii solidare cu debitorul, stabilită prin decizie a organului fiscal rămasă definitivă

– procedura de înscriere în cazierul fiscal a atragerii răspunderii patrimoniale cu debitorul ajuns în stare de insolvenţă, pronunţată prin hotărâre judecătorească definitivă

– procedura de înscriere în cazierul fiscal a stării de inactivitate fiscală

– procedura de înscriere în cazierul fiscal a stării de inactivitate fiscală pentru reprezentanţii legali/reprezentanţii desemnaţi ai contribuabililor declaraţi inactivi fiscal

Procedura de actualizare a faptelor şi situaţiilor înscrise în cazierul fiscal se realizeaza in baza fişelor de actualizare care se completează şi se editează numai cu ajutorul programului de asistenţă, pus la dispoziţia organelor fiscale de Direcţia generală de tehnologia informaţiei din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Fişele de actualizare a informaţiilor din cazierul fiscal se întocmesc, la cererea contribuabilului sau din oficiu.