In conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2006, angajatorii au urmatoarele obligatii:

a) să ia măsurile necesare pentru acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor, adaptate naturii activităţilor şi mărimii întreprinderii şi/sau unităţii, ţinând seama de alte persoane prezente;

b) să stabilească legăturile necesare cu serviciile specializate, îndeosebi în ceea ce priveşte primul ajutor, serviciul medical de urgenţă, salvare şi pompieri.

In vederea indeplinirii acestor obligatii, angajatorul trebuie să nominalizeze care sunt angajatii care aplică măsurile de prim ajutor, de stingere a incendiilor şi de evacuare a lucrătorilor, iar numarul celor desemnati trebuie sa fie proportional cu mărimea şi/sau riscurile specifice întreprinderii şi/sau unităţii.

Cu alte cuvinte, in intelesul art. 10 din Legea nr.319/2006 reprezentanţii societăţilor comerciale au obligaţia să îşi instruiască angajaţii în vederea acordării primului ajutor de bază.

Patronii trebuie să aibă în vedere toate măsurile care se iau în caz de accident, izbucnirea unui incendiu şi implicit evacuarea promptă a lucrătorilor, în funcţie de numărul de angajaţi existenţi în firmă. Tot ei sunt cei care trebuie să stabilească legăturile necesare cu serviciile specializate, îndeosebi în ceea ce priveşte primul ajutor.

Instruirea angajatilor se face prin participarea la Cursuri de prim ajutor predate de medici, atestati ca formatori de prim ajutor premedical si se finalizeaza cu un examen, in urma caruia se primeste certificat de absolvire si legitimatie care confirma ca persoana este instruita sa acorde primul ajutor premedical.

In conformitate cu art. 96 din Normele metodologice de punere in aplicare a Legii nr. 319/2006, intervalul dintre doua instruiri nu poate fi mai mare de 6 luni, exceptand personalul tehnico-administrativ in cazul caruia, perioada de valabilitate a cursului de prim ajutor va putea fi de cel mult 12 luni.

Sanctiunea prevazuta de art. 39 alin. 6 lit.a) din Legea nr. 319/2006 pentru nerespectarea obligatiilor anterior mentionate consta in amenda de la 3000 lei la 6000 lei.