Conform art. 118 din Legea nr. 263 din 2010 privind sistemul unitar de pensii publice :
“(1) În sistemul public de pensii pot cumula pensia cu venituri realizate din activităţi dependente, aşa cum sunt reglementate de Codul fiscal, indiferent de nivelul acestora, următoarele categorii de pensionari:
a) pensionarii pentru limită de vârstă;
b) nevăzătorii;
c) pensionarii de invaliditate gradul III, precum şi copiii, pensionari de urmaş, încadraţi în gradul III de invaliditate;
d) copiii, pensionari de urmaş, prevăzuţi la art. 84 lit. a) şi b).
e) pensionarii care realizează venituri în calitate de consilieri locali sau judeţeni.
23/11/2017 – litera a fost introdusă prin Legea 217 din 2017.

Conform art. 53 din aceeasi lege “vârsta standard de pensionare este de 65 de ani pentru bărbaţi şi 63 de ani pentru femei ».

Conform art. 114 din aceeasi lege :
« (1) În sistemul public de pensii, plata pensiei se suspendă începând cu luna următoare celei în care a intervenit una dintre următoarele cauze:
b) pensionarul, beneficiar al unei pensii anticipate sau al unei pensii anticipate parţiale, realizează venituri lunare aflându-se în una dintre situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. a) şi b) sau pct. II; »

Conform art. 6 alin. (1) lit. a :
« În sistemul public de pensii sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii:
a) persoanele care desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă ».

Conform art. 64 din aceeasi lege :
« La data îndeplinirii condiţiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă, pensia anticipată se transformă în pensie pentru limită de vârstă şi se recalculează prin adăugarea perioadelor asimilate şi a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de suspendare a plăţii pensiei anticipate.
(2) Transformarea pensiei anticipate în pensie pentru limită de vârstă, în condiţiile prevăzute la alin. (1), se face din oficiu. »

Analizand articolele mentionate mai sus, puteti reangaja un angajat pensionat anticipat, cu mentiunea ca pe durata contractului de munca, se suspenda plata pensiei anticipate.

Pensionarul trebuie sa faca o cerere de suspendare a pensiei si ulterior sa o trimita Casei de Pensii.

In situatia in care cel care s-a pensionat anticipat se reangajeaza si atinge pragul anilor prevazuti pentru a iesi la pensie pentru limita de varsta, atunci pensia anticipata se va transforma in pensie pentru limita de varsta, cand va putea cumula pensia si salariul.