In conformitate cu dispozitiile vechiului cod fiscal modificat prin Oug 102/2013 cat si potrivit dispozitiilor noului cod fiscal,pentru a avea statut de microintreprinderi, firmele  vor trebui sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

  • Realizeaza  venituri, altele decat cele din activitati desfasurate in domeniile; bancar, asigurari si reasigurari, pietei de capital sau jocuri de noroc;
  • Realizeaza venituri, altele decat cele din management si consultanta, in proportie de peste 80 % din totalul veniturilor;
  • Au realizat venituri care nu au depasit echivalentul in lei a sumei de 65.000 euro;
  • Capitalul social al acestor firme este detinut de persoane fizice sau juridice, altele decat statul si autoritatile locale;
  • Nu se afla in dizolvare cu lichidare, inregistrata in Registrul Comertului sau la instantele judecatoresti abilitate.

Incepand cu 1 ianuarie 2016, vor exista 2 cote de impozitare, de 1% si de 3%. Cota e 1% se va aplica doar pentru primele 24 de luni pentru cazurile in care exista cel putin un angajat cu norma intreaga, microintreprinderea se constituie pe o perioada mai mare de 4 ani iar asociatii nu au detinut titluri de participare la alte persoane juridice.

Daca de  la 1 februarie 2013 toate firmele care realizau venituri sub 65.000 euro, indiferent de numarul de salariati, au fost obligate sa plateasca  impozit pe veniturile microintreprinderilor, chiar daca acestea, pana la acel moment  plateau impozit pe profit de 16 %, totusi, din data de 01 iunie 2013, regimul fiscal aplicat microintreprinderilor  a devenit optional pentru firmele care se infiinteaza in cursul anului, cu conditia ca aceste firme sa aiba un capital social de minim echivalentul sumei de  25.000 euro.

Procedura de inregistrare a unei microintreprinderi este similiara cu cea de inregistrare a unui SRL si sunt necesare urmatoarele documente:

– rezervare denumire

– act constitutiv

-act de spatiu (contract inchiriere/comodat)

-copie acte proprietate spatiu

– acord asociatie de proprietari (daca este cazul)

– copie ci asociati

– declaratie asociati

-declaratie specimen de semnatura administrator

-dovada depunere capital social ( minim 200 lei)

-imputernicire

-dovada achitare taxe registrul comertului – aprocimativ 600 lei.

Incepand cu 01.01.2016 conform dispozitiilornouluj cod fiscal PFA vor plăti obligatoriu și contribuţiile de asigurări sociale (CAS) de 10,5% sau cota integrală 26,3%, conform opțiunii acestora, calculat la venitul net obținut, pe lângă contribuțiile de asigurări sociale de sănătate CASS de 5,5% și impozitul pe venit de 16%.

De asemenea PFA-urile vor datora obligatoriu cota individuală CAS de 10,5% calculată la venitul net obținut, indiferent dacă au sau nu au și venituri din salarii.

Acte necesare pentru inregistrare PFA:

– rezervare denumire

– acte spatiu

– copie ci titular

– copii acte studii

– declaratie specimen de semnatura

-taxe registrul comertului -aproximativ 300 lei

Atat in cazul microintreprinderilor cat si in cazul PFA -urilor, plata de  TVA va fi obligatorie in cazul in care plafonul maxim al venitului, respectiv 220000 lei este depasit.

Exista insa si posibilitatea de a opta pentru plata TVA si fara a atinge plafonul anterior mentionat.