OUG nr. 96/2018 privind prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

  Monitorul oficial nr. 963 din 15.11.2018

   Actul normativ analizat astăzi aduce mai multe modificări punctuale, iar cele adecvate activității financiar contabile sunt:

1)      Se modifică Codul muncii în sensul că prin Hotărâre de Guvern poate fi stabilit salariul minim diferențiat în funcție de nivelul de studii și în funcție de vechimea în câmpul muncii.

2)      În perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2019 valoarea unui punct de amendă este tot suma de 145 lei (nu se actualizează cu nivelul salariului minim).