OUG nr. 82 din 2017 privind modificarea şi completarea unor acte normative

În vigoare de la 16 Noiembrie 2017
Publicat în Monitorul Oficial nr. 902 din 16.11.2017

Începând cu 1 iulie 2018, prin derogare de la prevederile art. 102 alin. (2) din Legea nr. 263 din 2010 privind sistemul unitar de pensii publice, valoarea punctului de pensie se majorează cu 10% şi este de 1.100 lei.
Prin  derogare  de  la  prevederile art. 1 alin. (2) din OUG nr. 6 din 2009 privind instituirea pensiei sociale
minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196 din 2009, în perioada 1 iulie-31 decembrie 2018 nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari este de 640 lei.
Începând cu 1 ianuarie 2018 cota de contribuţie la fondul de pensii administrate privat este de 3,75%.
Cuantumul indemnizaţiei lunare prevăzute la alin. (1) este de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei de naştere a copilului.
Cuantumul minim al indemnizaţiei lunare nu poate fi mai mic decât suma rezultată din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 2,5 la valoarea indicatorului social de referinţă, iarcuantumul maxim al acesteia nu poate depăşi valoarea de 8.500 lei.
Valoarea indicatorului social de referinţă este cel prevăzut la art. 33¹din Legea nr. 76 din 2002privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncăși are valoarea de 500 lei.
Cuantumul indemnizaţiei lunare se majorează cu suma rezultată din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 2,5 la valoarea indicatorului social de referinţă pentru fiecare copil născut dintr-o sarcină gemelară, de tripleţi sau multipleţi, începând cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de naştere.
Pe perioada suprapunerii situaţiilor prevăzute, cuantumul indemnizaţiei lunare se majorează cu suma rezultată din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 2,5 la valoarea indicatorului social de referinţă, pentru fiecare dintre copii, începând cu cel de-al doilea.
Prin  derogare  de  la  prevederile art. 129 alin. (3) şi (5) din Legea  nr. 62 din 2011, republicată,privind  punerea  în  aplicare a prevederilor  OUG nr. 79 din 2017, este obligatorie negocierea colectivă a actelor adiţionale la contractele şi acordurile colective de muncă în vigoare.
Prin excepție de la actualele prevederi normative, în perioada 20 noiembrie – 20 decembrie 2017, societățile cu până la 20 de salariați vor trebui să negocieze/dialogheze cu salariații privindtransferul asigurărilor sociale de la angajator la salariat. Părțile pot solicita ajutorul confederațiilor sindicale din ramura de activitate desfășurată.