OUG nr. 8 din 22 Februarie 2018 privind reglementarea unor măsuri în domeniul sănătății.

În vigoare de la 1 Martie 2018
Publicat în Monitorul Oficial nr. 0190 din 01.03.2018

Actul normativ aduce mai multe modificări Legii nr. 95 din 2006 privind sănătatea și modificări substanțiale privind modul de acordare, calculul și plata indemnizației pentru concedii medicale, ocazie cu care se modifică temporar prevederile OUG nr. 158 din 2005 privind concediile și indemnizațiile.

Următoarele proceduri normative sunt aplicabile până la data de 01 iulie 2018:
a)  durata stagiului: pentru acordarea indemnizației de concediu medical până la data de 01 iulie 2018, stagiul minim de cotizare este de 1 lună realizată în ultimele 12 luni anterioare concediului medical.
                        Notă: regula generală stabilește o perioadă de 6 luni de cotizare în ultimele 12 luni.

b) modificarea modului de calcul a contribuției la pensii suportată din indemnizație: prin modificările aduse de OUG nr. 79 din 2017, aplicabile de la 01 ianuarie 2018, s-a stabilit că pentru indemnizația de concediu medical se datorează contribuția la asigurările sociale pensii și impozitul pe venit.

Contribuția la asigurările sociale pensii se determina după formula: salariul mediu pe economie 4.162 lei x 35% x nr. de zile indemnizație x 25%.
Având în vedere creșterea salariului mediu și a cotei de contribuție, s-a ajuns la situația în care indemnizația pentru concediul medical, plătită pentru luna ianuarie sau februarie 2018 să fie mai mică (sau chiar negativă) decât cea aferentă lunii decembrie 2017, chiar dacă baza de calcul este constantă.
Prin OUG nr. 3 din 2018 publicată în Monitorul oficial din data de 08 februarie 2018, s-a stabilit că procentul contribuției la pensii este de 25% din valoarea indemnizației.
Prin această reglementare, s-a eliminat posibilitatea existenței unei sume negative a indemnizației, însă nu s-a eliminat situația de scădere a indemnizației față de valoarea din luna decembrie 2017.

In perioada 01 ianuarie – 30 iunie 2018, contribuția la asigurările sociale pensii pentru indemnizația de concediu medical se calculează după urmatoarea formula:
Salariul mediu pe economie existent în anul 2017 (3.131 lei) x 35% x 10,5% x nr. de zile de indemnizație.(rămâne baza de calcul din anul 2017).

c) Depunere declarații rectificative: până la 31 martie 2018, angajatorii care au achitat indemnizații medicale mai mici decât care ar rezulta din aplicarea noii formule de calcul din prezenta ordonanță, au obligația să recalculeze indemnizația, să plătească diferențele salariațiilor și să depună declarații rectificative.

SURSA: BENTA CONSULT