OUG nr. 77 din 2017 privind înfiinţarea Centrului Naţional pentru Informaţii Financiare

În vigoare de la 30 Octombrie 2017
Publicat în Monitorul Oficial nr. 854 din 30.10.2017

Ministerului Finanţelor Publice înfiinţează Centrul Naţional pentru Informaţii Financiare. Această structură nu are personalitate juridică și este organizată la nivel de direcţie generală, prin reorganizarea Direcţiei Generale a Tehnologiei
Informaţiei şi preia activităţi în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, precum si numărul de posturi şi personalul aferent acestei activităţi.
Achiziţiile  de  echipamente,  bunuri  şi  servicii  din  domeniul  tehnologiei  informaţiei  şi comunicaţiilor se
realizează centralizat de către Ministerul Finanţelor Publice,  cu  excepţia  echipamentelor  pentru
tehnologia  informaţiei  şi  comunicaţiilor, finanţate în baza Acordului de împrumut (Proiectul de modernizare a administraţiei fiscale) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare.
Echipamentele, bunurile şi serviciile se pun la dispoziţia instituţiilor cu titlu gratuit, pe baza unor criterii de utilizare eficientă a funcţiilor sistemului informatic,  agreate  de  Ministerul  Finanţelor  Publice.
Centrul Naţional pentru Informaţii Financiare asigură, cu titlu gratuit, serviciile de specialitate în domeniul
tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor pentru Ministerul Finanţelor Publice, inclusiv suportul de specialitate pentru implementarea proiectului.
Centrul  Naţional  pentru  Informaţii  Financiare  coordonează  în  mod  direct  activitatea  din domeniul
tehnologiei  informaţiei  şi  comunicaţiilor  din  cadrul  direcţiilor  generale  regionale ale finanţelor publice.
Încadrarea  personalului se realizează  în termene şi cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal.
Întocmirea  fişelor  de  post,  stabilirea  indicatorilor  de  performanţă,  precum  şi  evaluarea activităţilor
personalului cu atribuţii în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice, se realizează pe baza unei metodologii unitare, elaborată cu respectarea cadrului normativ în vigoare.
În bugetul Ministerului Finanţelor Publice, începând cu 2018, se vor regasi programe bugetare pentru
dezvoltarea, modernizarea şi mentenanţa sistemelor informatice care deservesc Centrului Naţional pentru Informaţii Financiare.