OUG nr. 60 din 2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

În vigoare de la 7 August 2017
Publicat în Monitorul Oficial nr. 0648 din 07.08.2017

Actul normativ aduce modificări și completări Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.
Noutățile principale aduse de această ordonanță sunt, aplicabile de la data de 01.09.2017 sunt:
– se dublează contribuția operatorilor economici pentru neîncadrarea persoanelor cu handicap;
– operatorii economici ce datorează contribuția pentru neîncadrarea persoanelor cu handicap trebuie să achite direct bugetului de stat contribuția, fără ca aceștia să aibă posibilitatea să diminueze sumele datorate cu bunuri și servicii achiziționate de la unități protejate

Reglementările cu privire la obligația angajatorilor de a încadra persoane cu handicap, luând în considerare noile modificări, se prezintă astfel:
– autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private cu mai mult de 50 de salariați au obligația să încadreze în muncă persoane cu handicap într-un procent de cel puţin 4% din numărul total de angajaţi;
– autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu angajează persoane cu handicap, în condițiile de mai sus, plătesc lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap. Anterior această obligație a fost la nivelul de 50% din salariu minim brut garantat în plată.
Această contribuție se achită lunar la bugetul de stat, până pe data de 25 a lunii următoare, indiferent de perioada fiscală avută de angajator. Sumele se declară prin declarația la bugetul de stat formular 100, depusă tot până la această dată.
În mod normal, ar trebui modificat formularul astfel încât să se elimine rubricația privind deducerea din această taxă a achizițiilor de la unități protejate.
Începând cu data de 1 ianuarie 2018, adultul cu handicap beneficiază, în condiţiile legii de următoarele prestaţii sociale;
–  indemnizaţie lunară, indiferent de venituri:
 – 65% din indicatorul social de referinţă,  pentru adultul cu handicap grav;
– 50% din indicatorul social de referinţă,  pentru adultul cu handicap accentuat;
– buget personal complementar lunar, indiferent de venituri:
 – 25% din indicatorul social de referinţă,   pentru adultul cu handicap grav;
– 20% din indicatorul social de referinţă, pentru adultul cu handicap accentuat;
– 10% din indicatorul social de referinţă,   pentru adultul cu handicap mediu.

Părintele, tutorele sau persoana care se ocupă de creşterea şi îngrijirea copilului cu handicap în baza unei măsuri de protecţie specială, stabilită în condiţiile legii, beneficiază de prestaţii sociale, pe perioada în care îl are în îngrijire, supraveghere şi întreţinere, astfel:
– 50% din indicatorul social de referinţă,   în cazul copilului cu handicap grav;
– 30% din indicatorul social de referinţă,  în cazul copilului cu handicap accentuat;
– 10% din indicatorul social de referinţă,  în cazul copilului cu handicap mediu.
Incepand cu data de 01.07.2018 aceste procente se majorează în cotele prevăzute tot de această ordonanța.