OUG  nr. 55 din 2017 privind modificarea şi completarea OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor

În vigoare de la 07 August 2017
Publicat în Monitorul Oficial nr. 0644 din 07.08.2017

Actul normativ analizat aduce modificări și completări OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia  lunară pentru creşterea copiilor.
Principala modificare constă în faptul că valoarea maximă a indemnizației primită de părintele ce beneficiază de concediul pentru creșterea copilului este de 8.500 lei.
Indemnizația se acordă în procent de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului și nu poate fi mai mică de 85% din cuantumul salariului minim brut pe țară garantat în plată.
Noutatea constă în faptul că, de la indemnizațiile aferente lunii septembrie 2017, se vor plafona acele indemnizații pentru venituri mari la suma maximă de 8.500 lei / lună.

Pentru persoanele care se întorc în activitate cu cel puțin 60 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei  de 2 ani, respectiv 3 ani pentru copilul cu handicap, se acordă un stimulent de inserție, pentru următoarea perioadă:
–   până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani;
–   până la împlinirea de către copil a vârstei de 4 ani în cazul copilului cu handicap.

Se păstrează în continuare următoarele prevederi normative pentru acordarea indemnizației pentru creșterea copilului:
–  beneficiază de indemnizație pentru creșterea copilului persoanele care realizează venituri din categoriile: venituri din salarii, venituri din activități independente, venituri din  activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură;
–  stimulentul de inserţie este în cuantum lunar de 50% din cuantumul minim al indemnizaţiei (85% din salariul minim
brut garantat în plată);
–  drepturile prevăzute de legislația privind concediul maternal se acordă în situaţia în care solicitantul îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) este cetăţean român, cetăţean străin sau apatrid;
b) are, conform legii, domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul României;
c) locuieşte în România împreună cu copilul /copiii pentru care solicită drepturile şi se ocupă de creşterea şi îngrijirea acestuia/acestora.