OUG nr. 53 din 2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii

În vigoare de la 07 August 2017
Publicat în Monitorul Oficial nr. 0644 din 07.08.2017

Actul normativ aduce noi obligații privind respectarea legislației muncii, modifică Codul Muncii adoptat prin  Legea nr. 53/2003 cu modificări ulterioare:
– se reglementează noțiunea de ”muncă nedeclarată”
– se introduc noi obligații privind întocmirea, modificarea și închiderea contractului de muncă, se aduc majorări ale amenzilor aplicate pentru sancțiuni contravenționale și se permite inspecției muncii suspendarea activității unui angajator aflat în culpă, iar ca măsură pozitivă, munca la negru nu mai este considerată infracțiune.
Prin muncă nedeclarată se înțelege:
–  primirea la muncă a unei persoane fără încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă, în ziua anterioară începerii activităţii;
–  primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea raportului de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii;
–  primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta are contractul individual de muncă suspendat;
–  primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parţial.
Modificarea importantă constă în faptul că, anterior începerii activităţii, contractul individual de muncă se înregistrează în registrul general de evidenţă a salariaţilor, care se transmite inspectoratului teritorial de muncă.
Angajatorul este obligat să înmâneze salariatului un exemplar din contractul individual de muncă, anterior începerii activităţii și să păstreze la locul de muncă o copie a contractului individual de muncă pentru salariaţii care prestează activitate în acel loc.
Această prevedere cu păstrarea unei copii a contractului la locul de muncă, generează în practică dificultăți majore pentru unele categorii de angajatori, cum ar fi cei cu șantiere în localități diferite, agenții de muncă temporară sau salariații aflați în delegație.
O primă soluție ar fi întocmirea unui biblioraft cu toate persoanele aflate într-un șantier. O altă soluție ar fi ca fiecare salariat să păstreze alături de documentele de identitate și o copie a contractului de muncă, situație aplicabilă mai ales conducătorilor auto care se deplasează în mai multe locații sau persoanelor aflate în delegație.
Ca soluție de compromis, întrucât legea nu stabilește ca această copie să fie în format hârtie, ar fi păstrarea acestor documente în format electronic, fiind mai ușor de accesat. Aici legiuitorul ar trebui să vină cu o detaliere suplimentară a noțiunii de ”copie”.
Din punctul de vedere al sancționării muncii nedeclarate, nu mai este considerată faptă penală angajarea fără contract a unui număr mai mare de 5 persoane, însă s-au majorat semnificativ amenzile date pentru această situație.
Pentru fiecare salariat aflat în situația de muncă nedeclarată, amenda este în sumă de 20.000 lei, iar ca sancțiune complementară, inspecția muncii dispune suspendarea activității angajatorului până la plata amenzii și eliminarea abaterii (înregistrarea contractului de muncă).
Aceleași contravenții și sancțiuni se aplică și pentru întocmirea unor contracte de muncă cu timp parțial, iar în realitate salariații lucrează cu normă întreagă sau în afara timpului de lucru declarat.