OUG nr. 42 din 09 Iunie 2017 privind modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

În vigoare de la 09 Iunie 2017
Publicat în Monitorul Oficial  nr. 438 din 13.06.2017

Actul normativ transpune în legislația națională Directiva nr. 881/2016 privind comunicarea de informații fiscale automat, între statele membre, si in esenta obligă societățile multinaționale pentru care societatea mamă este rezidenta fiscal în România, să depună câte un raport financiar pentru fiecare țară cu informaţii agregate, referitoare la:
– suma veniturilor
– profitul/pierderile anterioare impozitării veniturilor
– impozitul pe venit plătit
– impozitul pe venit acumulat
– capitalul declarat
– profitul nedistribuit
– numărul de salariaţi şi imobilizările corporale, altele decât numerarul sau echivalentele de numerar pentru fiecare                 jurisdicţie în care îşi desfăşoară activitatea grupul de întreprinderi multinaţionale.
Vor fi raportate modurile de identificare a fiecărei entităţi constitutive din grupul de întreprinderi multinaţionale, precizându-se jurisdicţia în care îşi are rezidenţa fiscală respectiva entitate constitutivă si in cazul în care este diferită de respectiva jurisdicţie de rezidenţă fiscală, potrivit legislaţiei în temeiul căreia este organizată respectiva entitate constitutivă şi natura principalei sau principalelor activităţi economice ale respectivei entităţi constitutive.
Societatea-mamă a unui grup de întreprinderi multinaţionale care îşi are rezidenţa fiscală în România, are  obligaţia să depună un raport pentru fiecare ţară în parte, pentru fiecare an fiscal de raportare, în termen de 12 luni de la ultima zi a anului fiscal de raportare a grupului de întreprinderi multinaţionale.
Primul raport pentru fiecare ţară în parte, se transmite pentru anul fiscal al grupului de întreprinderi multinaţionale care începe de la data de 1 ianuarie 2016 sau ulterior acestei date, în termen de 18 luni de la ultima zi a anului fiscal respectiv.
     Grup de întreprinderi multinaţionale  înseamnă un grup care include două sau mai multe întreprinderi a căror rezidenţă  fiscală se află în jurisdicţii diferite sau care include o întreprindere cu rezidenţa fiscală într-o jurisdicţie, dar care este impozabilă în altă jurisdicţie pentru activitatea desfăşurată prin intermediul unui sediu permanent şi care nu este un grup de întreprinderi multinaţionale exclus.
   Grup de întreprinderi multinaţionale exclus  înseamnă un grup care, în anul precedent anului fiscal de raportare, are un venit consolidat total mai mic de 750.000.000 euro sau o sumă în lei echivalentă cu 750.000.000 euro, astfel cum se reflectă în situaţiile financiare consolidate ale grupului pentru respectivul an fiscal precedent.
Pentru fiecare an fiscal de raportare, la determinarea sumei în lei se va utiliza cursul de schimb mediu al lunii ianuarie 2015 comunicat de Banca Naţională a României.