OUG nr. 3 din 2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare.

În vigoare de la 08 Februarie 2018
Publicat în Monitorul Oficial nr. 0125 din 08.02.2018

Actul normativ reglementează trei situații fiscale al căror efect este negativ, generat de transferul asigurărilor sociale de la angajator la salariat.

Acestea sunt:
 A. Recalcularea contribuției la sănătate,adica reducerea sumei de plată pentru persoanele scutite de impozitul pe venit (programatori, cercetători, persoane cu handicap) astfel încât să nu scadă salariul net;
B. Modificarea obligației de plată pentru asigurările sociale pentru contractele de muncă cu timp parțial astfel încât să nu se mai ajungă la salarii nete negative;
C. Un nou mod de calcul a contribuției la pensii pentru persoanele aflate în concediu medical astfel încât să nu mai existe situația prin care contribuția la pensie este mai mare decât indemnizația pentru concediul medical.

A. Diminuarea contribuției la sănătate pentru persoanele angajate ca programatori, cercetători, persoanele cu handicap și muncitori sezonieri – art. 60 din Codul fiscal.

Prezentele prevederi normative se aplică persoanelor fizice care realizează venituri din salarii aflate în desfășurare la data de 31 decembrie 2017 si care beneficiază de scutire la impozitul pe venitul din salarii conform art. 60 din Codul fiscal si al căror salariu brut este majorat cu minim 20% în anul 2018 față de nivelul lunii decembrie 2017.

Pentru aceste persoane, contribuția la asigurările de sănătate reținută la sursă și plătită la buget se calculează după următoarea formulă:
CASS reţinută = Venit brut 2018 – CAS datorată în 2018 – Salariu net decembrie 2017

Simbolurile utilizate au următoarele înţelesuri:
a) CASS reţinută = contribuţia de asigurări sociale de sănătate reţinută de către angajatori/plătitori din salariul brut pe lună, care nu poate fi mai mare decât contribuţia calculată şi datorată conform dispoziţiilor Legii nr. 227 din 2015;
b) venit brut2018 = venitul bază de calcul al CASS, realizat în anul 2018;
c) CAS datorată în 2018 = contribuţia de asigurări sociale, calculată şi reţinută de către angajatori/plătitori, potrivit prevederilor Legii nr. 227 din 2015;
d) salariu net decembrie 2017 = salariul net, determinat prin deducerea din salariul brut a contribuţiilor sociale individuale obligatorii, potrivit legii, în luna decembrie 2017, corespunzător salariului brut prevăzut în contractul individual de muncă, aflat în derulare la data de 31 decembrie 2017.

Aplicarea acestei formule  pe un exemplu concret:
Sa presupunem că salariul brut al unui programator în decembrie 2017 a fost de 10.000 lei. Această persoană a avut normă întreagă și nu beneficiază de deduceri suplimentare. În acest caz, reținerile din salariu și salariu net în decembrie 2017 se determină astfel:
– salariulbrut = 10.000 lei;
– asigurări sociale (CAS) 10.5% = 1.050 lei;
– asigurări sociale de sănătate (CASS) 5.5% = 550 lei;
– fondul de somaj (CFS) 0.5% = 50 lei;
– salariulnet = 8.350 lei;

În 2018 s-a efectuat transferul asigurărilor sociale și s-a majorat salariul brut cu 20% la suma de 12.000 lei.

Înainte de apariția acestuiact normativ, reținerile din salariu și salariu net sunt:
– asigurări sociale (CAS) 25% = 3.000 lei;
– asigurări sociale de sănătate (CASS) 10% = 1.200 lei;
– salariul net = 7.800 lei.

După apariția acestuiact normativ:
– CASS reţinută = venit brut 2018 (12.000) – CAS datorată în 2018 (3.000) – salariu net decembrie 2017 (8.350) = 650 lei;
– salariul net = 12.000 – 3.000 (CAS) – 650 = 8.350 lei;
– salariul net după intrarea în vigoare a actului normativ este 8.350 lei.
Se păstrează același salariu net prin reducerea la plată a contribuției la sănătate. Această reducere (deducere) va fi declarată prin Declarația 112, iar suma va fi transferată din bugetul de stat către Fondul de Sănătate.

Notă: această procedură nu se aplică pentru personalul bugetar, in perioada în care contractul de muncă este suspendat și dacă părțile agrează reducerea salariului brut sub procentul de 20% amintit anterior.

B. Asigurările sociale pentru contractele de muncă cu timp parțial pentru care se recalculează asigurările sociale la nivelul salariului minim pe economie.

Actul normativ stabilește că baza de calcul a asigurărilor sociale rămâne tot salariul minim pe economie atunci când salariul persoanei fizice este mai mic decât salariul minim pe economie și nici nu poate fi aplicată vreo excepție prevăzută de lege.

Actul normativ se adresează cu precădere acelor situații în care salariul net este unul negativ, dar și la salariile pozitive unde salariul net a scăzut ca urmare a transferului asigurărilor sociale.

Actul normativ stabilește:
a) persoana fizică suportă din venitul brut salarial contribuția la pensii în procent de 25% și contribuția la sănătate în procent de 10% calculate la venitul brut salarial;
b) diferența de asigurări sociale recalculată până la nivelul salariului minim pe economie fiind suportată de angajator;

Exemplu de calcul pentru un salariul brut de 500 lei. Presupunem că acest salariu este încasat de o persoană fizică rezidentă care nu beneficiază de o excepție la recalcularea asigurărilor sociale. Pentru această valoare a salariului nu se pune problema impozitului pe venitul din salarii întrucât deducerea personală este de 510 lei.

Înainte de apariția actului normativ, contribuțiile și salariul net se prezentau astfel:
– contribuția la pensii = 1.900 X 25% = 475 lei;
– contribuția la sănătate = 1.900 X 10% = 190 lei;
– total contribuții = 665 lei;
– salariul net =  – 165 lei.

După intrarea în vigoare a actului normativ, asigurările sociale suportate de catre persoana fizică sunt:
– contribuția la pensii = 500 X 25% = 125 lei;
– contribuția la sănătate = 500 X 10% = 50 lei;
– total contribuții suportate de persoana fizică = 175 lei;
– salariul net = 500 – 175 = 325 lei.

Diferența la contribuțiile sociale (665 – 175 = 490 lei) va fi suportată pe cheltuiala angajatorului.

C. Contribuția la pensii pentru concedii medicale.

Legiuitorul reformulează mai multe prevederi corelate privind contribuția la asigurările sociale pentru concedii medicale prevăzute de art. 139, art. 143, art. 144 din Codul fiscal.

            „Art. 144. – Pe perioada în care persoanele fizice prevăzute la art. 1 alin. (2), art. 23 alin. (2) şi la art. 32 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de concedii medicale şi de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale datorate bugetului asigurărilor sociale de stat este suma reprezentând indemnizaţia de asigurări sociale de sănătate de care beneficiază conform prevederilor legale, iar contribuţia de asigurări sociale se suportă la nivelul cotei prevăzute la art. 138 lit. a) şi se reţine din indemnizaţia de asigurări sociale de sănătate.“

Foarte important: dacă au existat situații în care s-au făcut calcule de salarii și s-a efectuat depunerea Declarației 112 conform situațiilor anterioare, legiuitorul permite recalcularea acestor sume și depunerea unor declarații rectificative pe întreaga perioadă a anului 2018.

SURSA: BENTA CONSULT