Monitorul Oficial nr. 0309 din 19 aprilie 2019

 

OUG nr. 26/2019 aduce modificări următoarelor acte normative:

  • Legii nr. 52/2011 privind activitatea efectuată de zilieri;
  • Codului fiscal, adoptat prin Legea nr. 227/2015, cu modificări ulterioare;
  • Legii nr. 95/2006 privind sănătatea;
  • Codului muncii, adoptat prin Legea nr. 53/2003, cu modificări ulterioare.

Astfel, începând cu data de 01 mai 2019, se extind categoriile de activități ce pot fi executate de către zilieri. Noile domenii în care pot fi angajați zilierii sunt:

– activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor – grupa 823;

– publicitate – grupa 731;

– activităţi de interpretare artistică – spectacole – clasa 9001, activităţi-suport pentru interpretarea artistică – spectacole – clasa 9002 şi activităţi de gestionare a sălilor de spectacole – clasa 9004;

– creşterea şi reproducţia animalelor semidomesticite şi a altor animale – clasa 0149;

– activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente – diviziunea 5621;

– activităţi de întreţinere peisagistică – plantarea, îngrijirea şi întreţinerea de parcuri şi grădini, cu excepţia facilităţii de locuit particulare clasa 8130;

– restaurante – clasa 5610;

– baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor – clasa 5630;

– activităţi ale grădinilor zoologice, botanice şi ale rezervaţiilor naturale – clasa 9140.

Se păstrează dreptul de a fi încadrați zilieri în domeniile: agricultură – diviziunea 01, silvicultură – diviziunea 02, piscicultură – diviziunea 03.

Niciun zilier nu are dreptul să presteze activitate mai mult de 90 de zile cumulate într-un an calendaristic, la același beneficiar.

Prin excepție, perioada poate să fie de până la 180 de zile la același beneficiar dacă sunt efectuate de zilier activități în domeniul agriculturii, creşterii animalelor în sistem extensiv prin păşunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, activităţi sezoniere în cadrul grădinilor botanice aflate în subordinea universităţilor acreditate, precum şi în domeniul viticol.

De la data de 20 decembrie 2019 se înființează Registrul electronic de evidență a zilierilor, ținut de Inspecția Muncii. Prin Ordin al Ministrului Muncii, în termen de 60 de zile de la înființarea Registrului, se va adopta procedura efectivă de înscriere în acest registru. Desigur, vom ține cont de următoarele modificări normative pentru înscrierea în acest Registru.

Veniturile realizate de zilier urmează următoarea procedură de fiscalizare:

a)                      Sunt supuse impozitului pe venit în procent de 10%;

b)                      Sunt supuse contribuției la asigurările sociale pensii cu procentul de 25%.

Reținerea, calculul, declararea și plata acestor obligații fiscale este în seama angajatorului de zilieri. Practic, se extinde obligația plății contribuției la pensii față de reglementările existente.

Nu se datorează contribuția asiguratorie pentru muncă, iar zilierul nu are calitate de asigurat în sistemul de sănătate, în sistemul pentru accidente de muncă și boli profesionale.

În cazul în care se produce un accident de muncă sau o boală profesională, angajatorul de zilieri are obligația să suporte cheltuielile cu îngrijirile medicale aferente.

Un zilier poate să fie asigurat opțional în sistemul public de sănătate, prin depunerea Declarației unice, calitatea de asigurat începand de la data depunerii declarației, și se păstrează o perioadă consecutivă de 12 luni, dacă nu se depune o nouă declarație pentru perioada următoare.

Pentru zilierele ce urmează o procedură de fertilizare în vitro, se acordă suplimentar un concediu de odihnă plătit de 3 zile. Cererea de concediu va fi însoțită de scrisoarea medicală dată de medicul specialist.