OUG nr. 2 din 2018 privind prorogarea unor termene prevăzute în Legea nr. 227 din 2015 privind Codul fiscal.

În vigoare de la 31 Ianuarie 2018
Publicat în Monitorul Oficial nr. 0095 din 31.01.2018

Termenul de depunere al Declarației 600 depusă de persoanele fizice care au realizat în anul 2017 venituri extra salariale într-un plafon mai mare de 22.800 lei se prorogă până în data de 15 aprilie 2018.

Actul normativ nu aduce alte modificări fiscale, dar se păstrează actualele scadențe pentru plata asigurărilor sociale datorate de persoanele fizice aflate în sfera declarației, respectiv plățile sunt făcute în patru rate egale până în data de 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie și 25 decembrie.

Neplata sumelor la termenele scadente duce la obligația plății de dobânzi și penalități de întârziere.

SURSA: BENTA CONSULT