Monitorul Oficial nr. 145 din 29.03.2019

 

Actul normativ aduce modificări ce afectează în principal persoanele ce au împrumuturi bancare prin faptul că se adoptă o nouă procedură de taxă pe activele financiare bancare, respectiv o nouă procedură de calcul a dobânzilor plătite către instituțiile financiare de către persoanele fizice.

Practic, se elimină indicatorul ROBOR din formula de calcul a dobânzii aferente împrumuturilor bancare.

De asemenea, actul normativ modifică aplicarea contribuțiilor datorate pentru furnizarea de gaze naturale, respectiv pentru furnizarea energiei electrice.

În plus, sunt modificate punctual mai multe prevederi normative din programele de investiții reglementate prin OUG nr. 114/2018 astfel:

1. Taxa pe activele financiare datorate de instituțiile de credit are ca bază de calcul activele financiare nete ale instituțiile bancare existente la sfârșitul semestrului sau a anului din care se scad mai multe sume, cum ar fi: numeralul, soldurile de numerar deținute la bănci centrale, titlurile de stat, împrumuturile acordate administrațiilor publice, credite acordate altor instituții de credit, toate aceste sume fiind supuse unor ajustări.

Cotele taxei pe activele financiare sunt: 0,4% pe an pentru instituția bancară ce deține o cotă de piață mai mare de 1%, 0,2% pe an pentru instituția bancară ce deține o cotă de piață mai mică de 1%. Taxa se calculează semestrial, respectiv anual. Taxa se reduce, astfel: cu 50% când se depășește o țintă de creștere a creditării față de soldul existent la sfârșitul anului sau cu 50% dacă se reduce nivelul marjei de dobândă față de sfârșitul anului 2018.

Menționăm că, există un calcul complex de determinare a acestor procente. Taxa se reduce cu procentul de 100%, nu se declară și nu se plătește pentru primul semestru în următoarele situații:

a) dacă a îndeplinit 100% ţinta de creştere a creditării; sau

b) dacă a îndeplinit 100% ţinta de diminuare a marjei de dobândă; sau

c) dacă nivelul procentual agregat al creşterii creditării şi al diminuării marjei de dobândă este cel puţin 100%.

În funcție de cota de piață țintele de creditare și de reducere a dobânzii, diferențele de taxă se regularizează până în data de 25 august a anului curent, pentru anul anterior.

2. Din punctul de vedere al creditelor oferite consumatorilor, este adoptată o nouă formulă de calcul a dobânzii variabile. Pentru creditele în valută, pe lângă marja fixă, aplicabilă pe toată perioada derulării creditului se va adăuga un indice de referință EURIBOR/LIBOR la anumită perioadă.

Pentru creditele acordate în moneda națională se elimină indicele ROBOR, iar dobânda compusă pleacă de la marja fixă la care se adaugă un indice de referință determinat post factum calculat exclusiv pe baza tranzacțiilor interbancare din trimestrul respectiv.

Indicele de referință se calculează la sfârșitul trimestrului, este afișat de BNR și se va utiliza de fiecare instituție de credit pentru trimestrul următor.

Subliniem faptul că, în contractele de credit trebuie prevăzut modul de calcul al dobânzii, iar pentru împrumuturile în valută trebuie precizată data de actualizare a indicelui de referință.