Monitorul Oficial nr. 204 din 14.03.2019

 

ü  Actul normativ se adresează persoanelor fizice ce realizează venituri extrasalariale pentru care există obligația depunerii declarației unice și pentru care există obligația plății impozitului pe venit.

ü  Termenul de depunere al declarației unice pentru închiderea exercițiului financiar 2018, respectiv pentru depunerea declarației estimative aferente anul 2019 se prorogă până la data de 31 iulie 2019.

ü  Se prorogă, de asemenea termenul de plată al impozitelor și al asigurărilor sociale datorate de persoanele fizice ce aveau scadență în 15 martie 2019 până la data de 31 iulie 2019.

ü  Persoanele fizice ce realizează venituri din salarii și după caz persoanele ce realizează venituri impozabile din pensii au dreptul să redirecționeze un procent de 2% sau după caz 3,5% din impozitul pe venit prin depunerea formularului 230.

ü  Pentru impozitul aferent anului 2018 termenul de depunere al acestui formular de către persoanele interesate se prorogă până la data de 31 iulie 2019.

ü  Notă: bonificațiile acordate pentru plata impozitelor în anul 2018, conform legislației anterioare se vor reflecta în fișa pe contribuabil până la data de 16 august 2019.