Monitorul Oficial nr. 1062 din 14 decembrie 2018

   OUG nr. 109/2018 coroborează prevederile din Codul fiscal și prevederile din Legea nr. 95/2006 privind sănătatea, din perspectiva persoanelor fizice ce realizează venituri extrasalariale, depășesc plafonul de scutire și au obligația plății contribuției la asigurările sociale de sănătate.

Persoanele fizice ce realizează venituri din activități independente, venituri din dobânzi și dividende, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din alte surse, venituri din cedarea folosinței bunurilor, au obligația să achite contribuția la asigurările sociale de sănătate, dacă nivelul anual al veniturilor depășește 12 x salariul minim brut pe economie.

Contribuția la asigurările de sănătate se datorează la depășirea plafonului amintit, chiar dacă persoana fizică este deja salariată. Fac excepție drepturile de proprietate intelectuală, pentru care nu mai este obligatorie contribuția, dacă persoana fizică realizează și venituri din salarii.

Contribuția anuală la asigurările de sănătate este în procent de 10% din salariul minim brut x 12 luni.

Pentru declararea și plata contribuției la asigurările sociale de sănătate, persoana fizică are obligația să depună Declarația unică, în termen de 30 de zile de la atingerea plafonului amintit (plafonului estimat), iar până pe data de 15 martie din anul următor se va depune Declarația unică cu situația finală.

OUG nr. 109/2018 reglementează perioada de asigurare în sistemul public de sănătate pentru pachetul de bază, pentru persoanele fizice ce plătesc contribuția la asigurările sociale de sănătate pentru veniturile extrasalariale.

În acest sens, calitatea de asigurat începe la data depunerii Declarației unice, pentru plata contribuției la sănătate, iar perioada acoperită de asigurare este până la data la care persoana fizică are obligația să depună următoarea Declarație unică privind asigurarea la sănătate.

Practic, o persoană fizică asigurată la sănătate doar în baza Declarației unice, are calitatea de asigurat de la data la care are obligația să depună Declarația unică până la 15 martie anul următor, situație ce se translatează.

De exemplu, pentru persoanele fizice ce au depășit plafonul veniturilor extrasalariale în anul 2018 de 22.800 lei, și au depus Declarația unică până pe data de 31 iulie 2018, calitatea de asigurat începe de la data depunerii declarației și se finalizează la data de 15 martie 2019. Dacă aceste persoane realizează în continuare venituri salariale peste plafonul din anul 2019 (12 luni x 2.080 lei = 24.960 lei), au obligația să depună declarație unică cu veniturile estimate în anul 2019 până pe data de 15 martie 2019 și vor avea calitate de asigurat începând cu 15 martie 2019 până în 15 martie 2020.

Foarte important: aceeași procedură este aplicabilă și pentru persoanele fizice ce nu realizează venituri, sau realizează venituri într-o sumă mai mică decât plafonul ce obligă la plata contribuției. Aceste persoane au dreptul să se asigure în sistemul public de sănătate prin opțiune, prin depunerea Declarației unice. Perioada acoperită de asigurare este identică din punctul de vedere al funcționării procedurii de depunere a declarației de asigurare. Desigur, aceste persoane beneficiază de asigurare plătind contribuția la sănătate pentru 6 luni dintr-un an.