OUG nr. 10 din 27 Ianuarie 2017 – pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii
Monitorul Oficial nr. 0079 din 31.01.2017

În cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat se lansează programul pentru dezvoltarea unor societăți mici și mijlocii denumit „Start-up Nation – Romania“. Prin acest program se poate acorda ajutor de minimis în sumă maximă de 200.000 lei/beneficiar, reprezentând 100% din valoarea cheltuielilor eligibile, unui număr maxim anual de 10.000 de beneficiari.
Sunt eligibile acele societăți înființate după intrarea în vigoare a ordonanței, înființate in baza uneia din următoarele legi: Legea nr. 31/1990 privind societățile, OUG nr. 6/2011 privind întreprinderile debutante și Legea nr. 1/2005 privind cooperația.

Nu am observat ca ordonanța să impună un anumit domeniu de activitate. Condiția principală este ca societatea șă încadreze cu contract de muncă pe durată nedeterminată şi cu normă întreagă, minimum 2 salariaţi, precum şi obligaţia menţinerii celor două locuri de muncă pentru cel puţin 3 ani, începând cu anul următor plăţii ajutorului de minimis.

Sumele anuale pentru finanțarea proiectului se vor asigura din bugetul de stat. Actul normativ mai precizează că nu sunt eligibile acele cheltuieli enumerate expres, ca fiind neeligibile, prin legislația națională și comunitară.
Măsurile de natura ajutorului de minimis se implementează prin intermediul unei scheme transparente de minimis, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului şi se derulează cu respectarea criteriilor stabilite de normele europene şi de legislaţia naţională în domeniu.

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat va elabora şi supune aprobării Guvernului o hotărâre privind aprobarea normelor de implementare a schemei de ajutor de minimis.