Ordonanţa nr. 11 din 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95 din 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,

Publicata în Monitorul Oficial nr. 84 din 30 ianuarie 2015.

În vigoare de la 02 februarie 2015

Fiecarui asigurat cu varsta de peste 18 ani I se emite individual cardul national de asigurari de sanatate si are obligaţia prezentării cardului sau a adeverinţei de asigurat cu o valabilitate de 3 luni, în vederea acordării serviciilor medicale de către furnizorii aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate. Neprezentarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate sau a adeverinţei de asigurat cu o valabilitate de 3 luni conduce la acordarea acestor servicii numai contra cost.