Ordonanţa Guvernului României nr. 22/2016 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacităţii de plată 

În vigoare de la 01 septembrie 2016
Publicat în Monitorul Oficial,
Partea I nr. 658 din 29 august 2016.

Ordonanta instituie obligatii suplimentare pentru contribuabilii persoane juridice, fiind aprobate urmatoarele modificari pentru prevenirea incapacitatii de plata a acestora :

A fost instituita obligatia persoanelor juridice de a intocmi situatia privind sumele restante mai vechi de 30 de zile de la emiterea facturii fiscale sau de la scadenta, daca scadenta este clar specificata, catre orice creditor, respectiv de la orice debitor, persoana juridica, dupa caz, cu sediul in Romania.
Situaţia astfel întocmită se va depune prin internet la adresa dedicată în acest scop, în vederea includerii în procedura de compensare a datoriilor neplătite la termenele scadente.
Orice modificare intervenita in situatia privind sumele restante se actualizează de către contribuabili, persoane juridice, în decurs de o zi lucrătoare de la momentul oricărei modificări survenite. 
Neţinerea şi neactualizarea de către contribuabilul, persoană juridică, a evidenţei obligaţiilor de plată şi a evidenţei creanţelor constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 500 – 1.000 de lei;
Netransmiterea de către contribuabilul, persoană juridică, prin internet la adresa dedicată în acest scop a situaţiei, precum si nerespectarea termenele indicate, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 – 5.000 de lei.
Nerespectarea de către orice utilizator a îndatoririlor referitoare la confidenţialitatea informaţiilor, datelor şi situaţiilor constituie infractiune si se sanctioneaza cu amenda de la 1000 – 5000 de lei.