Ordonanţa Guvernului României nr. 17/2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 30 alin. (41) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor 
În vigoare de la 28 august 2016
Publicat în Monitorul Oficial,
Partea I nr. 653 din 25 august 2016

Pentru construcţiile şi amenajările din categoriile care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu, care au fost puse în funcţiune fără obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu, beneficiarul investiţiei are obligatia obţinerii respectivului act administrativ până la data de 30 iunie 2017, prelungindu-se astfel termenul initial acordat.