Ordonanţa de urgenţă nr. 60/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

 
În vigoare de la 03 decembrie 2016

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 773 din 04 octombrie 2016

Se introduce un nou termen: “tanar NEET”- tanar cu varsta cuprinsa intre 16 si 24 de ani care nu are loc de munca, nu urmeaza o forma de invatamant si nu participa la activitati de formare profesionala.
Informarea si consilierea profesionala acordate in mod gratuit persoanelor in cautarea unui loc de munca se realizeaza in cadrul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca, cat si de catre furnizori de servicii din sectorul public sau privat acreditati.
Actul normativ reglementeaza 3 categorii de prime:
a) Prima de activare in valoare de 500 de lei, neimpozabila, care se acorda somerilor inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca care nu beneficiaza de indemnizatie de somaj, in situatia in care se angajeaza cu norma intreaga, pentru o perioada mai mare de 3 luni, ulterior datei inregistrarii la agentiile pentru ocuparea fortei de munca.
Acestia au dreptul la mentinerea primei in situatia in care, in perioada de 3 luni de la angajare, le inceteaza raportul de munca la primul angajator si se incadreaza, in termen de 30 de zile, la un alt angajator in aceleasi conditii.
Angajatii au obligatia de a restitui integral sumele primite in situatia in care raportul de munca inceteaza, intr-o perioada mai mica de 3 luni de la data incadrarii in munca prin acordul partilor, la data convenita de acestea; urmare a condamnarii la executarea unei pedepse privative de libertate, a interzicerii exercitarii unei profesii sau unei functii, ca masura de siguranta sau pedeapsa complementara; daca salariatul a savarsit o abatere grava la locul de munca; salariatul este arestat preventiv sau la domiciliu pentru o perioada maii mare de 30 de zile; prin demisie si daca s-a ivit motiv legal de incompatibilitate.
b) Prima de incadrare, neimpozabila, care se acorda pe o perioada de 12 luni persoanelor inregistrate ca someri la agentiile pentru ocuparea fortei de munca si care se incadreaza in munca, intr-o localitate situata la o distanta mai mare de 15 km de localitatea in care isi au domiciliul sau resedinta. Aceasta se calculeaza la 0.5 lei/km, dar nu mai mult de 55 lei/zi, proportional cu numarul de zile in care se desfasoara efectiv activitatea la angajatorul la care se realizeaza incadrarea in munca.
c) Prima de instalare, neimpozabila, care se acorda somerilor inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca intr-o localitate situata la o distanta mai mare de 50 de km fata de localiatatea in care isi au domiciliul si ca urmare a acestui fapt isi schimba domiciliul in localitatea respectiva sau in localitatile invecinate, este destinata stimularii incadrarii in munca si este in valoare de 12.500 de lei; daca sunt inclusi alti membrii ai familiei aflati in intretinere, aceasta va fi de 15.500 de lei; daca ambii soti indeplinesc conditiile de acordare a primei de instalare, una dintre prime va fi in cuantum de 3.500 de lei (in aceste cazuri prima de instalare se acorda in 2 transe de 50%, la data instalarii si dupa expirarea perioadei de 12 luni de la angajare) ; daca angajatorul sau autoritatile publice asigura locuinta de serviciu ori suportarea cheltuielilor aferente, aceasta va fi in cuantum de 3.500 de lei pentru fiecare sot care indeplineste conditiile de acordare a primei si de 6.500 de lei pentru persoanele care au alti membrii ai familiei in intretinere.
Angajatii au obligatia de a restitui integral suma primita ca prima de instalare in situatia in care revin la primul domiciliu intr-o perioada de 12 luni de la angajare.
Prima de instalare se acorda si persoanelor de cetatenie romana care si-au exercitat dreptul la libera circulatie a lucratorilor in spatiul Uniunii Europene.
! Prima de incadrare si prima de instalare, numite prime de mobilitate, nu se cumuleaza.
Acestea se acorda persoanelor care au domiciliul sau isi stabilesc domiciliul in zonele prevazute in Planul national de mobilitate si care se incadreaza in munca, cu norma intreaga, pentru o perioada de cel putin 12 luni. Exceptie fac persoanele care au mai beneficiat de prime de mobilitate in ultimile 36 de luni, cele care se incadreaza la angajatori cu care au fost in raporturi de munca in ultimii 2 ani, persoanele a caror plata a indemnizatiei de somaj a fost suspendata, iar ulterior inceteaza ca urmare a schimbarii contractului individual de munca.
Actul normativ reglementeaza si urmatoarele masuri de stimulare pentru angajatori:
– Angajatorii care incadreaza in munca, pe durata nedeterminata, absolventi ai unor institutii de invatamant primesc lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare absovent incadrat si pe o perioada de 18 luni pentru absolventi din randul persoanelor cu handicap, suma de 900 de lei. Aceste masuri de stimulare nu se acorda pe perioada in care raporturile de munca sunt suspendate. Ele se acorda proportional cu timpul efectiv lucrat de absolvent, cat si pentru perioadele concediului de odihna.
– Angajatorii care incadreaza in munca, pe o perioada nedeterminata, someri in varsta de peste 45 de ani, cei care sunt parinti unici sustinatori ai famillilor monoparentale, someri de lunga durata, tineri NEET, cat si persoane cu handicap, primesc lunar pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare angajat, o suma in cuantum de 900 de lei, cu obligatia mentinerii raporturilor de munca cel putin 18 luni (altfel sunt obligati sa restituie agentiilor pentru ocuparea fortelor de munca sumele incasate plus dobanda de referinta a BNR).
– Angajatorii care incadreaza in munca, someri care, in termen de 5 ani de la data angajarii, indeplinesc, conform legii, conditiile de a solicita pensia anticipata partiala sau de acordare a pensiei pentru limita de varsta, daca nu indeplinesc conditiile de a solicita pensia anticipata partiala, beneficiaza lunar, pe perioada angajarii, pana la data indeplinirii conditiilor respective, de o suma in cuantum de 900 de lei.
Nu beneficiaza de aceste facilitati angajatorii:
care in ultimii 2 ani au fost in raporturi de munca cu persoanele angajate;
la care calitatea de administrator/asociat este detinuta de catre persoane fizice sau juridice la alti angajatori care au beneficiat de cel putin una dintre aceste facilitati pentru persoanele in cauza care au incetat raporturile de munca prin demisie in ultimii 2 ani;
care la data solicitarii acordarii facilitatii se afla in insolventa, in procedura de executare silita, faliment, dizolvare, lichidare ori administrare speciala,
care au activitatile suspendate, ori restrictii asupra acestora.
Angajatorii beneficiaza de aceste facilitati doar daca persoanele sunt inregistrate ca someri in evidenta agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.