Ordonanta de urgenta nr.3/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal  
În vigoare de la 06 ianuarie 2017
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 16 din 06 ianuarie 2017

Actul normativ analizat aduce un număr de 33 de modificări Codului fiscal, adoptat prin Legea nr. 227/2015 cu modificări.Sunt aduse modificări asupra următoarelor categorii de impozite:
impozitul pe profit;
impozitul pe venitul microîntreprinderii;
impozitul pe venitul din salarii;
impozitul pe venitul din transferul dreptului de proprietate – imobile din patrimoniul personal;
contribuția la asigurările sociale – pensii;
contribuția la asigurările sociale de sănătate.
1. Contribuabilii ce desfășoară în mod exclusiv activități de inovare, cercetare dezvoltare, beneficiază de scutire la impozitul pe profit pentru primii 10 ani de activitate. Acești 10 ani se calculează de la data înființării pentru contribuabilii nou – înființați sau de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, pentru contribuabilii existenți. Măsura va respecta procedura ajutorului de stat.
2. Începând cu 01 februarie 2017, va fi considerată microîntreprindere persoana juridică care – în exercițiul financiar anterior -nu a depășit venituri de 500.000 euro, convertite în lei la cursul BNR de la finele exercițiului anterior, cu păstrarea celorlalte criterii de încadrare.Pentru anul 2016, acest plafon de 500.000 euro se determină în lei utilizând cursul de 1 euro = 4,5411 lei, respectiv reprezintă suma de 2.270.550 lei.
De reținut: plafonul este format din veniturile impozabile ale microîntreprinderii, eliminându-se cele care sunt scutite.
Foarte important: impozitul este obligatoriu,iar ordonanța introduce o măsură tranzitorie pentru societățile plătitoare de impozit pe profit existente la 31 decembrie 2016,in sensul ca acestea vor fi plătitoare de impozit pe profit pentru luna ianuarie 2017, urmând ca să depună declarația de impozit pe profit formular 101 pentru perioada 01-31 ianuarie 2017 până pe data de 25 februarie 2017. Aceste persoane devin plătitoare de impozit pe venitul microîntreprinderii începând cu 01 februarie 2017. Impozitul pe venitul microîntreprinderii este în cotă de 1% pentru cei care înregistrează 1 sau mai mulți salariați și în cotă de 3% pentru cei fără salariați. Depășirea plafonului de 500.000 euro sau a procentului de 20% venituri din consultanță și management conduce la plata impozitului pe profit din trimestru când s-au depășit plafoanele.
3. Sunt scutiți la plata impozitului pe venitul din salarii, salariații încadrați pe o perioadă de 12 luni, pentru angajatori cu activități sezoniere, în clasificările CAEN de la art. 1 din legea impozitului specific.
Notă:codurile CAEN aferente activităților sezoniere pentru care se acordă scutire la impozitul pe venitul din salarii, sunt enumerate de art. 1 din Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific, astfel: 5510 – “Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare”, 5520 – “Facilităţi de cazare pentru vacanţeşi perioade de scurtă durată”, 5530 – “Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere”, 5590 – “Alte servicii de cazare”, 5610 – “Restaurante”, 5621 – “Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente”, 5629 – “Alte servicii de alimentaţien.c.a.”, 5630 – “Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor”.
Abonamentele de sănătate suportate de salariați sunt deductibile la calculul impozitului pe venit într-o valoare de 400 euro anual. 
Vânzările de active din patrimoniul personal (construcții, terenuri) sunt scutite de impozit pentru suma de 450.000 lei.Pentru suma ce depășește această valoare, se plătește un impozit în cotă de 3%.

4. Se abrogă plafonul de 5 x salariul mediu brut ca sumă maximă la care se calculează contribuția de asigurări sociale pensii pentru persoanele ce realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor.Această abrogare este valabilă atât pentru contribuția individuală suportată de persoana fizică, cât și pentru contribuția datorată de angajator.

5. Pentru persoanele fizice ce desfășoară activități independente sau pentru persoanele fizice ce realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, se păstrează plafonul maximal de 5 x salariul mediu pentru care se datorează contribuția la asigurări sociale pensii.Persoanele fizice ce realizează venituri din activități independente sau din drepturi de proprietate intelectuală, datorează contribuția la asigurările de sănătate pentru o bază lunară ce nu poate să fie mai mare de 5 x câștigul salarial mediu brut.
În mod similar, și persoanele ce realizează venituri din activități agricole sau din cedarea folosinței bunurilor datorează contribuția la sănătate pentru veniturile realizate.Și în acest caz, plafonul maxim al contribuției la sănătate se determină pentru o bază lunară de 5 x câștigul salarial mediu brut.Pentru veniturile din arendă și din chirii, se păstrează cheltuiala forfetară de 40%.
Foarte important: pentru veniturile din investiții (dividende, dobânzi, cedarea părților sociale și a acțiunilor etc), nu se datorează contribuția la sănătate dacă persoana fizică realizează venituri ce sunt supuse deja contribuției la sănătate (venituri din salarii, pensii, activități independente etc).Dacă veniturile din investiții sunt singurele venituri ale persoanei fizice, se datorează contribuția individuală la sănătate, însă baza de calcul nu mai este plafonată superior.