Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 46/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal 

În vigoare de la 05 septembrie 2016
Publicat în Monitorul Oficial,
Partea I nr. 685 din 05 septembrie 2016

Prin prezenta ordonanta de urgenta s-au adus urmatoarele modificari codului fiscal :

1. Nu se datoreaza impozit/taxa pe cladiri/terenuri pentru :
a) clădirile/terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a văduvelor de război şi a văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război; Scutirea se acordă integral pentru clădirile/terenurile aflate în proprietatea acestor persoane, deţinute în comun cu soţul sau soţia. În situaţia în care o cotă-parte din clădiri/terenuri aparţine unor terţi, scutirea nu se acordă pentru cota- parte deţinută de aceşti terţi.
b) clădirea/terenul folosit/ă ca domiciliu, aflat/ă în proprietatea sau coproprietatea persoanelor persecutate din motive politice, persoanelor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, precum şi a persoanelor fizice persecutate din motive etnice. Scutirea se acordă pentru întreaga clădire/teren de domiciliu deţinută în comun cu soţul sau soţia. În situaţia în care o cotă-parte din clădirea de domiciliu/terenul pe care se afla situata cladirea de domiciliu aparţine unor terţi, scutirea nu se acordă pentru cota-parte deţinută de aceşti terţi.

2. Nu se datorează impozitul pe mijloacele de transport pentru:
mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, văduvelor de război sau văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război. Se acorda scutire integrala pentru un singur mijloc de transport aflat în proprietatea exclusiva a acestuia sau deţinut în comun cu soţul sau soţia. În situaţia în care o cotă-parte din dreptul de proprietate asupra mijlocului de transport aparţine unor terţi, scutirea nu se acordă pentru cota- parte deţinută de aceşti terţi.
mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor persecutate din motive politice, persoanelor deportate in strainatate sau constituite in prizonieri precum si persoanelor fizice persecutate din motive entice. Se acorda scutire integrala pentru un singur mijloc de transport aflat în proprietatea exclusiva a acestuia sau deţinut în comun cu soţul sau soţia. În situaţia în care o cotă-parte din dreptul de proprietate asupra mijlocului de transport aparţine unor terţi, scutirea nu se acordă pentru cota- parte deţinută de aceşti terţi.