Ordinul presedintelui ANAF nr. 2264/2016 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.769/2015 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 578 din 29/07/2016
In vigoare la data de 29 iulie 2016

Prevederile ordinului nr. 3.769/2015 se aplică pentru operaţiunile efectuate pe teritoriul naţional, după cum urmează:
    a) pentru perioada 1 iulie 2016 – 30 septembrie 2016, numai pentru operaţiunile desfăşurate cu persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România şi se completează informaţiile din cartuşele A-C din anexa nr. 1;
    b) începând cu data de 1 octombrie 2016, declaraţia se va completa integral, pentru toate operaţiunile efectuate pe teritoriul naţional.