Ordinul presedintelui ANAF nr. 2225/2016 privind legitimaţiile de verificare fiscală

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 564 din 26/07/2016
Actul a intrat in vigoare la data de 26 iulie 2016

Pentru desfăşurarea verificării situaţiei fiscale personale şi inspecţiei fiscale privind impozitul pe venit asupra tuturor persoanelor impozabile, indiferent de forma lor de organizare, pe întreg teritoriul ţării, personalul cu atribuţii de verificare a situaţiei fiscale personale va utiliza legitimaţii şi insigne.
Modelul legitimaţiei, al portlegitimaţiei şi al insignei sunt prevăzute în anexa ordinului.
Personalul cu atribuţii de verificare fiscală cuprinde inspectorii din cadrul Direcţiei generale control venituri persoane fizice încadraţi în structurile cu atribuţii de efectuare a verificării situaţiei fiscale personale.
Legitimaţiile de verificare fiscală atestă împuternicirea specială a titularului în faţa contribuabilului, ce implică exerciţiul autorităţii de stat, acordată pe timpul îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin potrivit legii.
Legitimaţia de verificare fiscală este nominativa si este valabilă numai însoţită de ordinul de serviciu semnat de directorul general al Direcţiei generale control venituri persoane fizice.