Ordinul nr. 99/2015 privind stabilirea taxei de autorizare percepute de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor 

Publicat în Monitorul Oficial din 26 martie 2015

În vigoare de la 26 martie 2015

Prin ordin se stabileşte taxa de autorizare în cuantum de 621 lei pentru fiecare dintre operaţiunile cu metale preţioase şi pietre preţioase:

a) producerea metalelor preţioase;

b) prelucrarea metalelor preţioase şi a pietrelor preţioase;

c) vânzarea metalelor preţioase şi a pietrelor preţioase;

d) cumpărarea metalelor preţioase şi a pietrelor preţioase;

e) păstrarea în depozit a metalelor preţioase şi a pietrelor preţioase pentru cauză de comerţ;

f) introducerea în ţară a metalelor preţioase şi a pietrelor preţioase;

g) scoaterea din ţară a metalelor preţioase şi a pietrelor preţioase;

h) mijlocirea operaţiunilor cu metale preţioase şi pietre preţioase;

i) transportul de metale preţioase şi pietre preţioase, cu excepţia transportului efectuat în tranzit vamal;

j) prestări de servicii care au ca obiect metale preţioase şi pietre preţioase;

k) marcarea metalelor preţioase;

l) alte acte de comerţ şi fapte de comerţ care au ca obiect metale preţioase şi pietre preţioase;

Taxa de viză anuală reprezintă 25% din valoarea taxei de autorizare în vigoare la data vizării, pentru fiecare operaţiune autorizată. Aceasta taxa nu se restituie.

Pentru a se aplica viza anuală, persoanele fizice şi juridice solicitante trebuie să prezinte, la sediul Direcţiei metale preţioase, pietre preţioase şi Proces Kimberley sau la sediile unde îşi desfăşoară activitatea specialiştii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor în analiza şi marcarea metalelor preţioase, următoarele documente:

a) autorizaţia pentru efectuarea de operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase în original;

b) declaraţie pe propria răspundere că sunt menţinute toate condiţiile care au stat la baza acordării autorizaţiei pentru efectuarea de operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase;

c) dovada achitării taxelor de viză.

Viza anuală se aplică începând cu anul următor emiterii autorizaţiei pentru efectuarea de operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase.

Perioada de valabilitate a vizei se întinde până la împlinirea unui an calendaristic de la data aplicării ei.

Persoanele fizice şi juridice care atestă cu documente justificative eliberate de o autoritate a statului cu competenţe în domeniu că şi-au suspendat temporar activitatea sau că au renunţat să mai desfăşoare operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase sunt exceptate de la vizarea anuală a autorizaţiei.

Taxele mentionate se vor plăti prin mandat poştal sau ordin de plată în contul nr. RO31TREZ7005032XXX004173 al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, cod unic de înregistrare nr. 4266502