Ordinul nr.876/506/2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 401 Declaraţie informativă privind proprietăţile  imobiliare deţinute de rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României” 

În vigoare de la 25 august 2015

Publicat în Monitorul Oficial,

Partea I nr. 643 din 25 august 2015

Se aprobă modelul şi conţinutul formularului 401 “Declaraţie informativă privind proprietăţile imobiliare deţinute de rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României”. Declaraţia se depune în format electronic sub forma unui fişier PDF, care are ataşat un fişier XML.

Se înscrie pentru persoană fizică nerezidentă orice persoană fizică care nu este persoană fizică rezidentă şi/sau pentru persoană juridică nerezidentă orice persoană juridică care nu este persoană juridică română şi orice persoană juridică înfiinţată potrivit legislaţiei europene care nu are sediul social înRomânia.

Autorităţile executive ale administraţiei publice locale, prin compartimentele de specialitate, au obligaţia depunerii declaraţiei privind proprietăţile imobiliare deţinute de rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României, până la data de 10 aprilie a anului curent, pentru anul anterior.

Prin excepţie de la prevederile de mai sus, pentru anul 2014, termenul de depunere a declaraţiei informative privind proprietăţile imobiliare deţinute de rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României este data de 20 septembrie 2015.