Ordinul nr. 747/168/2015 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 123/123/2015 privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România – nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011 

Publicat în Monitorul Oficial din 25 martie 2015

În vigoare de la 25 martie 2015

Acest ordin modifică şi înlocuieşte Clasificarea ocupaţiilor din România – nivel de ocupaţie (şase caractere).

Lista ocupaţiilor practicate în cadrul economiei naţionale care modifică şi completează Clasificarea ocupaţiilor din România este urmatoarea:

1. asistent de farmacie licenţiat – 226204

2. asistent medical balneofizioterapie, balneofiziokinetoterapie şi recuperare – 226924

3. asistent medical balneofizioterapie, balneofiziokinetoterapie şi recuperare  -325909

4. asistent medical de farmacie – 321303

5. asistent medical de pediatrie – 325905

6. asistent medical generalist – 325901

7. asistent medical igienăşisănătatepublică – 226921

8. asistent medical igienăşisănătatepublică – 325907

9. asistent medical laborator – 226920

10.asistent medical laborator – 325904

11.asistent medical nutriţiedietetică – 226918

12.asistent medical nutriţiedietetică – 325902

13.asistent medical obstetrică-ginecologie – 325906

14.asistent medical radiologie – 226919

15.asistent medical radiologie – 325910

16.asistent medico-social – 226923

17.asistent medico-social – 325908

18.expert relaţiisociale – 441903

19.manager servicii private de securitate – 134919

20.specialist educator în penitenciare – 242904

21.tehnician în fizică – 311120

22.psiholog – 263411

De asemenea, se modifică denumirea grupei de bază 5414 din Paznici în Lucrători în servicii private de securitate;

– se mută ocupaţia agent conducător câini de serviciu din grupa de bază 5419 Lucrători în servicii de protecţie neclasificaţi în grupele de bază anterioare în grupa de bază 5414 Lucrători în servicii private de securitate şi va avea codul 541412.

– se mută ocupaţia director departament securitate din grupa de bază 1330 Conducători în servicii de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor în grupa de bază 1349 Conducători de unităţi de prestări servicii neclasificaţi în grupele de bază anterioare şi va avea codul 134920.

– se mută ocupaţia şef obiectiv servicii de securitate din grupa de bază 1213 Conducători în domeniul politicilor economice şi al planificării în grupa de bază 5414 Lucrători în servicii private de securitate şi va avea codul 541414.

– ocupaţia agent de intervenţie pază şi ordine se redenumeşte agent de securitate intervenţie şi va avea acelaşi cod 541406.

– ocupaţia agent cu atribuţii pe linia ordinii şi siguranţei publice în incinta arenelor sportive se redenumeşte agent de securitate competiţii sportive şi va avea acelaşi cod 541413.

– ocupaţia şef formaţie pază şi ordine se redenumeşte şef serviciu pază şi va avea acelaşi cod 541405.