Ordinul nr. 614/2015 pentru aprobarea Instrucţiunilor de utilizare a formularelor declaraţiei vamale de import/export în cazul aplicării procedurii alternative

Publicat în Monitorul Oficial din 06 martie 2015

În vigoare de la 21 martie 2015

În situaţia în care aplicaţiile informatice vamale de declarare a mărfurilor la import şi la export nu funcţionează, se aplică procedura alternativă utilizând formularele declaraţiei vamale.

Utilizarea procedurii alternative şi a formularelor utilizate se agreează de către biroul vamal, iar declarantul/reprezentantul este obligat să informeze în scris biroul vamal în legătură cu orice operaţiune de import/export, înregistrată în aplicaţie şi care nu a primit liber de vamă, pentru a cărei finalizare se solicită utilizarea procedurii alternative.

Orice declaraţie de import/export introdusă în aplicaţiile informatice, care nu a fost procesată datorită nefuncţionării aplicaţiei şi pentru care a fost luată decizia de utilizare a procedurii alternative, se invalidează de biroul vamal imediat ce a fost restabilită funcţionarea aplicaţiei.

Declaraţiile vamale care au fost întocmite în procedură alternativă şi au primit liber de vamă vor fi preluate în sistemul informatic în maximum 24 de ore de la restabilirea funcţionării aplicaţiei.