Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale Anticorupţie din 25.07.2014. Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 580 din 4 august 2014

Direcţia Generală Anticorupţie – DGA – a fost înfiinţată prin Legea nr. 161/2005 privind stabilirea unor măsuri pentru prevenirea şi combaterea corupţiei în cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Are competenţă materială specială pentru infracţiunile de corupţie prevăzute de art. 289292 din Codul penal.

Direcţia investigaţii din cadrul DGA este formată din:

– Serviciul investigaţii;

– Serviciul analiza informaţiilor şi transcrieri operative;

Serviciul tehnic;

Direcţia anchete este formată din:

Serviciul anchete, în componenţa căruia se află Biroul anchete pentru infracţiuni de corupţie;

Serviciul operaţii, în componenţa căruia se află birourile 1, 2 şi 3;

Direcţia suport este formată din:

Serviciul comunicaţii şi informatică;

Serviciul logistic;

Serviciul afaceri europene şi relaţii internaţionale, în componenţa căruia se află Unitatea de implementare a proiectelor.

Structurile subordonate direcţiei generale sunt organizate la nivel teritorial în servicii judeţene anticorupţie şi Direcţia Anticorupţie pentru Municipiul Bucureşti şi Judeţul Ilfov.

DGA are, printre altele, urmatoarele atribuţii principale:

a) administrează sistemul telefonic call-center anticorupţie constituit în scopul sesizării de către cetăţeni a faptelor de corupţie;

b) desfăşoară activităţi de informare şi relaţii publice specifice problematicii din competenţă;

c) desfăşoară activităţi specifice de afaceri europene şi cooperare internaţională în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei, organizează, participă sau asigură reprezentarea direcţiei generale la evenimente naţionale şi internaţionale din domeniul specific de activitate,

d) constituie, gestionează şi accesează baze de date/sisteme de evidenţă pentru desfăşurarea activităţii din competenţă, în calitate de operator de date cu caracter personal;

e) elaborează, contractează, implementează şi monitorizează proiecte cu finanţare externă;

În scopul descoperirii faptelor, identificării făptuitorilor şi obţinerii mijloacelor de probă, DGA poate folosi investigatori sub acoperire sau investigatori cu identitate reală, în baza autorizării date de procurorul care efectuează urmărirea penală.

DGA poate solicita, oficial, de la autorităţi şi instituţii publice, alte persoane juridice, precum şi de la persoane fizice informaţii, date şi documente necesare în vederea îndeplinirii atribuţiilor sale.

untitled