In vigoare la 25 Ianuarie 2016

Publicat in Monitorul Oficial,

Partea I nr. 52 din 25 Ianuarie 2016

Prezentul Ordin aproba algoritmul de calcul al deducerilor personale lunare pentru contribuabilii care realizeaza venituri din salarii la functia de baza, incepand cu luna ianuarie 2016.

La calculul deducerilor personale lunare degresive, in functie de venitul brut lunar din salarii si de numarul de persoane aflate in intretinerea contribuabilului, s-a utilizat urmatorul algoritm de calcul:

Venit brut lunar dinsalarii (VBL) Fara persoane in intretinere Cu o persoana in intretinere Cu 2 persoane in intretinere Cu 3 persoane in intretinere Cu 4 sau mai multe persoane in intretinere
Pana la 1.500  300 400 500 600 800
De la 1.501 la 3.000  300 X  [1(VBL1.500)/1.500] 400 X [1(VBL1.500)/1.500] 500 X [1(VBL1.500)/1.500] 600 X [1(VBL1.500)/1.500] 800 X [1(VBL1.500)/1.500]
Peste 3.001  0 0 0 0 0

Pentru stabilirea deducerilor personale aratate mai sus, venitul brut lunar din salarii se rotunjeste la nivel de leu, fara subdiviziuni, prin rotunjire la leu pentru fractiunile de peste 50 de bani inclusiv si prin neglijarea fractiunilor de pana la 50 de bani. Pentru venitul brut lunar din salarii cuprins intre 1.501 si 3.000 lei sunt calculate prin rotunjire la 10 lei, in sensul ca fractiunile sub 10 lei se majoreaza la 10 lei.

Prin venituri din salarii realizate incepand cu luna ianuarie 2016 se intelege orice suma primita sub forma de salarii incepand cu data de 1 ianuarie 2016, cu exceptia platilor reprezentand lichidarea pe luna decembrie 2015.