Ordinul nr. 497/2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.031/2014 privind emiterea certificatelor tehnice pentru vehiculele rutiere care efectuează transport rutier internaţional de mărfuri în vederea acordării şi utilizării autorizaţiilor CEMT 

Publicat în Monitorul Oficial nr. 232 din 06 aprilie 2015

În vigoare de la 06 aprilie 2015

Prin acest Ordin sunt introduse, intre certificatele tehnice, certificatul CEMT de conformitate cu cerinţele tehnice şi de siguranţă pentru un autovehicul (autoutilitară) cu masa totală maximă autorizată (MTMA) mai mare de 3,5 tone şi care nu depăşeşte 6 tone «EURO IV/4 sigur», «EURO V/5 sigur», «EEV sigur» sau «EURO VI/6 sigur» si certificatul CEMT de conformitate cu cerinţele tehnice de siguranţă pentru o remorcă/semiremorcă cu masa totală maximă autorizată (MTMA) care nu depăşeşte 3,5 tone.

Certificatul CEMT de conformitate cu cerinţele tehnice şi de siguranţă pentru un autovehicul (autoutilitară) cu masa totală maximă autorizată (MTMA) mai mare de 3,5 tone şi care nu depăşeşte 6 tone «EURO IV/4 sigur», «EURO V/5 sigur», «EEV sigur» sau «EURO VI/6 sigur» este emis de către R.A.R. numai în cazul în care el nu a fost emis de către fabricantul autovehiculului sau reprezentantul autorizat al acestuia în România ori în cazul în care fabricantul nu are reprezentant autorizat în România şi numai dacă R.A.R. deţine sau are acces la documentele tehnice necesare emiterii lui.

În cazul în care nu toate echipamentele autovehiculului sunt montate de fabricantul acestuia, certificatul CEMT este emis de către R.A.R., cu condiţia prezentării de către deţinătorul autovehiculului a acceptului fabricantului cu privire la modificările constructive efectuate ulterior fabricării autovehiculului, precum şi a documentelor tehnice de omologare/certificare privitoare la aceste modificări.

Certificatul va fi imprimat faţă/verso pe hârtie verde pal şi completat în limba română, fiind eliberat împreună cu cel puţin două formulare necompletate ale acestuia traduse în limbile franceză, engleză sau germană şi al căror model este prevăzut în anexele nr. 1f-1h.

Certificatul este emis o singură dată pentru autovehicul şi nu trebuie să fie reînnoit decât dacă datele de bază menţionate în certificat, pentru orice tip de emisie, se modifică.

Certificatul CEMT de conformitate cu cerinţele tehnice de siguranţă pentru o remorcă/semiremorcă cu MTMA care nu depăşeşte 3,5 tone, este emis de către R.A.R. numai în cazul în care el nu a fost emis de către fabricantul vehiculului sau reprezentantul autorizat al acestuia în România ori în cazul în care fabricantul nu are reprezentant autorizat în România şi numai dacă R.A.R. deţine sau are acces la documentele tehnice necesare emiterii lui.

În cazul în care nu toate echipamentele vehiculului sunt montate de fabricantul acestuia, certificatul este emis de către R.A.R., cu condiţia prezentării de către deţinătorul vehiculului a acceptului fabricantului cu privire la modificările constructive efectuate ulterior fabricării vehiculului, precum şi a documentelor tehnice de omologare/certificare privitoare la aceste modificări.

Certificatul va fi imprimat pe hârtie galben pal şi completat în limba română, fiind eliberat împreună cu cel puţin două formulare necompletate ale acestuia traduse în limbile franceză, engleză sau germană.