In vigoare la 12 Ianuarie 2016

Publicat in Monitorul Oficial,

Partea I nr. 21 din 12 Ianuarie 2016

Printre modificarile aduse Ordinului 1802/2014 se numara:
– exprimarea in lei, in loc de euro, a plafoanelor stabilite in vederea auditarii situatiilor financiare
– introducerea functiunii a trei conturi noi privind operatiunile de fiducie.

De asemenea, se face precizarea ca situatiile financiare anuale pentru 2015 se vor intocmi in functie de criteriile de marime stabilite exclusiv pe baza indicatorilor aferenti exercitiului financiar de raportare 2015, respectiv pe baza balantei de verificare la data de 31 decembrie 2015.