Ordinul nr. 360 din 2015 privind completarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.289 din 2010 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea şi comunicarea unor acte administrative pentru debitorii care înregistrează obligaţii fiscale restante sub o anumită limită,

Publicat în Monitorul Oficial nr. 120 din 16 februarie 2015. Nu există modificări până la 02 martie 2015.

În vigoare de la 16 februarie 2015.

Privitor la Procedura privind emiterea şi comunicarea deciziei referitoare la obligaţiile de plată accesorii pentru debitorii care înregistrează obligaţii fiscale accesorii sub o anumită limită:

În cazul în care cuantumul obligaţiilor fiscale accesorii (majorări de întârziere/dobânzi şi penalităţi de întârziere) nu depăşeşte 40 lei, nu se emit decizii referitoare la obligaţiile de plată accesorii pentru marii contribuabili, pentru contribuabilii mijlocii, pentru contribuabilul persoană fizică sau celelalte categorii de debitori.

Prin excepţie, la cererea contribuabilului, se emit decizii referitoare la obligaţiile de plată accesorii pentru aceste categorii de contribuabili în cazul în care cuantumul obligaţiilor fiscale accesorii nu depăşeşte 40 lei.

Privitor la Procedura privind emiterea şi comunicarea somaţiei şi a titlului executoriu pentru debitorii care înregistrează obligaţii fiscale restante sub o anumită limită:

În cazul în care cuantumul obligaţiilor fiscale neachitate nu depăşeşte 40 lei, nu se emit somaţii şi titluri executorii pentru marii contribuabili, contribuabilii mijlocii, debitorul persoană fizică sau celelalte categorii de debitori.
Prin excepţie, în alte situaţii prevăzute de lege, se pot emite somaţii şi titluri executorii pentru aceste categorii de contribuabili şi în cazul în care cuantumul obligaţiilor fiscale accesorii nu depăşeşte 40 lei.