Ordinul nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară
În vigoare de la 19 decembrie 2016

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1020 din 19 decembrie 2016

Reglementarile prevazute de prezentul Ordin se aplica de catre urmatoarele persoane jurdice, dupa cum urmeaza:
a) societăţile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată; 
b) persoanele juridice prevăzute de Ordinul MFP nr. 666/2015 privind aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară de către unele entităţi cu capital de stat; 
c) alte entităţi obligate prin prevederi legale să aplice reglementările respective; 
d) alte entităţi care au optat pentru aplicarea reglementărilor respective, condiţiile în care acestea pot opta fiind stabilite prin lege.
– entitatile prevazute la lit. a) si b) sunt de ordine publica.

Prevederile prezentului ordin nu se aplică:
a)instituţiilor de credit;
b)instituţiilor financiare nebancarecdefinite potrivit reglementărilor legale, înscrise în Registrul general;
c) instituţiilor de plată şi instituţiilor emitente de monedă electronică, definite potrivit legii, care acordă credite legate de serviciile de plată şi a căror activitate este limitată la prestarea de servicii de plată, respectiv emitere de monedă electronică şi prestare de servicii de plată;
d) Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar;
f) entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară.