Publicat în Monitorul Oficial

Partea I nr. 759 din 12 octombrie 2015

Se aprobă modelul şi conţinutul formularelor:

a) 500 “Fişa de înscriere în cazierul fiscal”, cod MFP: 14.13.43.15/1;

b) 501 “Fişa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal”, cod MFP: 14.13.43.15/2;

c) 502 “Cerere de eliberare a certificatului de cazier fiscal”, cod MFP: 14.13.25.15/1;

d) 503 “Cerere de rectificare a datelorînscriseîncazierul fiscal”, cod MFP: 14.13.25.15/2;

e) 504 “Certificat de cazier fiscal” şi anexa la certificatul de cazier fiscal, cod MFP: 14.13.21.15;

f) 505 “Fişa de înscriere în cazierul fiscal a atragerii răspunderii solidare/patrimoniale cu debitorul”, cod MFP: 14.13.43.15/3;

g) 506 “Fişa de înscriere în cazierul fiscal privind inactivitatea fiscală”, cod MFP: 14.13.43.15/4;

h) 507 “Fişa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal privind atragerea răspunderii solidare/patrimoniale cu debitorul”, cod MFP: 14.13.43.15/5;

i) 508 “Fişa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal privind inactivitatea fiscală”, cod MFP: 14.13.43.15/6.