Publicat în Monitorul Oficial

Partea I nr. 709 din 22 septembrie 2015

Se aprobă modelul şi conţinutul urmatoarelor documente:

– formularul 630 “Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate”, cod 14.13.02.19

– anexa 1a la Decizia de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate – “Situaţie privind stabilirea contribuţiei lunare de asigurări sociale de sănătate”,

– anexa nr. 1b la Decizia de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate – “Situaţie privind stabilirea obligaţiilor anuale de plată ale contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, pentru contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor în vederea acordării deducerii potrivit titlului III «Impozitul pe venit» din Codul fiscal”,

– formularul 632 “Decizie pentru desfiinţarea deciziei de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate”, cod 14.13.02.20.

Formularul 630 se utilizează pentru stabilirea obligaţiilor anuale de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, precum şi pentru regularizarea sumelor datorate cu titlu de plăţi anticipate, începând cu anul fiscal 2014.

Anexa nr. 1a la Decizia de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se emite pentru fiecare categorie de venit pentru care se stabileşte contribuţia de asigurări sociale de sănătate.

Formularul 632 se utilizează pentru desfiinţarea totală a obligaţiilor de plată, stabilite prin decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.