În vigoare de la 20 august 2015

Publicat în Monitorul Oficial,

Partea I nr. 635 din 20 august 2015

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală va elabora o listă a practicienilor în insolvenţă agreaţi, pe zone geografice aferente regiunilor fiscale, iar practicienii în insolvenţă care vor fi inscrisi pe lista se selectează de către Comisia de agreare şi selecţie a practicienilor în insolvenţă, desemnată prin ordin al preşedintelui ANAF

Criteriile care vor fi avute în vedere de către Comisia de agreare şi selecţie la întocmirea Listei practicienilor în insolvenţă agreaţi de către ANAF sunt următoarele:

 a)numărul de societăţi în insolvenţă, reorganizare sau lichidare din portofoliul ofertantului;

b)declaraţia pe propria răspundere în ceea ce priveşte numărul de personal calificat şi de specialitate afectat procedurii, inclusiv practicieni în insolvenţă compatibili; declaraţia va fi însoţită de câte o prezentare a fiecărei persoane şi de dovada că există un raport juridic cu ofertantul, pentru fiecare persoană în parte;

c)dotarea practicianului cu:  computer;  abonament la Buletinul insolvenţei (acces pe pagina de internet sau în format hârtie);  pagină de internet proprie funcţională;  acces la internet;  adresă de e-mail;   imprimantă;  telefon mobil;  telefon fix;   fax;

d)gradul de acoperire a masei credale pentru toate cazurile din portofoliu;

e)gradul de stingere a creanţelor fiscale cu prinse în masa credală pentru toate cazurile din portofoliu;

f)numărul de cazuri în care au fost aduse sume la masa credală ca urmare a anulării actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna drepturilor creditorilor, precum şi a unor transferuri cu caracter patrimonial, a unor operaţiuni comerciale încheiate de debitor şi a constituirii unor garanţii acordate de acesta, susceptibile a prejudicia drepturile creditorilor;

g)procentul acţiunilor de atragere a răspunderii organelor de conducere, admise irevocabil, raportat la numărul de dosare din portofoliu.