Învigoare de la 03 august 2015

Publicat în Monitorul Oficial,

Partea I nr. 580 din 03 august 2015

Se aprobă modelul şi conţinutul formularului (088) “Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA“.

Formularul menţionat se depune, însoţit de formularul 098 “Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată”, la organele fiscale competente de către societăţile care sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului şi care solicită înregistrarea în scopuri de TVA. Formularul se depune în aceeaşi zi cu depunerea la oficiul registrului comerţului a cererii de înmatriculare în registrul comerţului.

Formularul se completează şi se depune de către societăţile mentionate mai sus odată cu declaraţia de menţiuni (formular 010) sau odată cu “Cererea de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată”.

Formularul menţionat se completează şi se depune de către persoanele impozabile, în situaţii cum ar fi:

a) schimbarea sediului social;

b) schimbarea administratorilor şi/sau a asociaţilor.

Acesta se completează cu ajutorul programului informatic de asistenţă pus la dispoziţie de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi care poate fi descărcat de pe pagina de internet www.anaf.ro