Ordinul MFP nr 1798 din 2014 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 246 din 2005

Publicat în Monitorul Oficial nr. 967 din 30 decembrie 2014

În vigoare de la 01 ianuarie 2015

Normele metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 246/2005, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 5, după litera i1) se introduce o nouă literă, litera i2), cu următorul cuprins:

” i2) în rubrica «Cod program» se înscrie codul de program pentru care se dispun plăţile de către entităţile publice care au cuprinse programe în bugetele aprobate potrivit prevederilor legale în vigoare. În cazul plăţilor aferente unor cheltuieli bugetare pentru care nu sunt aprobate programe, rubrica «Cod program» se completează cu «0000000000»;”.