Ordinul nr. 161 din 2015 pentru modificarea şi completarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi persoanele fizice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.154 din 2014,

Publicat în Monitorul Oficial nr. 130 din 20 februarie 2015

În vigoare de la 20 februarie 2015.

Prin acest ordin, procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi persoanele fizice se modifică şi se completează.

In ce priveste regulile privind utilizarea serviciului “Spaţiul privat virtual”, acţiunile asigurate şi permise de serviciul «Spaţiul privat virtual» sunt:

a) modificarea datelor de identificare a utilizatorului şi schimbarea modalităţii de anunţare;

b) comunicarea actelor administrative fiscale, cererilor, precum şi a altor documente şi informaţii;

c) descărcări de documente;

d) renunţarea la folosirea serviciului;

e) monitorizarea istoricului accesului şi acţiunilor.”

Intre categoriile de documente care privesc situaţia fiscală proprie a persoanei fizice ce pot face obiectul comunicării prin “Spaţiul privat virtual” a fost introdusa categoria informaţiilor referitoare la istoricul acţiunilor.

Au fost modificate si inlocuite documentele ce pot fi comunicate prin Serviciul “Spaţiul privat virtual” astfel:
Urmatoarele documente sunt emise de organul fiscal si comunicate contribuabilului automat:

1. Decizii de impunere anuală aferente veniturilor realizate începând cu anul 2013

2. Decizii de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuţii de asigurări sociale de sănătate, precum şi privind obligaţiile de plată cu titlu de contribuţii de asigurări sociale (formular 260), pentru veniturile realizate începând cu anul 2015

3. Decizii de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor (formular 650) pentru veniturile realizate începând cu anul 2015

Urmatoarele documente sunt emise de organul fiscal si comunicate la cererea contribuabilului

1. “Situaţia obligaţiilor fiscale de plată la data de. . .”

2. “Nota obligaţiilor de plată”

3. “Situaţia contribuţiilor de asigurări sociale declarate de către angajatori”

4. “Istoricul acţiunilor şi Registrul documentelor electronice comunicate prin «Spaţiul privat virtual»”

Documente emise de contribuabil şi comunicate organului fiscal

1. Cerere privind “Situaţia obligaţiilor fiscale de plată la data de __________”

2. Cerere privind “Nota obligaţiilor de plată”

3. Cerere privind “Situaţia contribuţiilor de asigurări sociale declarate de către angajatori”

4. Cerere privind “Istoricul acţiunilor şi Registrul documentelor electronice comunicate prin «Spaţiul privat virtual»”.

Categoriile de informaţiile publice fiscale prin serviciul “Buletinul informativ fiscal” sunt:

1. Calendarul obligaţiilor fiscale

2. Noutăţi legislative

3. Ghiduri fiscale

4. Campanii derulate

5. Comunicate de presă.