Ordinul nr. 151 din 2015 pentru completarea Ordinului ministrului delegat pentru buget nr. 671 din 2014 privind modificarea formularului “Chitanţă pentru încasarea de impozite, taxe şi contribuţii”, cod 14.20.09 din TS, prevăzut în anexa nr. 1a) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801 din 1995,

Publicat în Monitorul Oficial nr. 119 din 16 februarie 2015.

În vigoare de la 16 februarie 2015.

Potrivit acestui ordin, procedura de verificare zilnică a chitanţelor pentru încasarea de impozite, taxe şi contribuţii, care se emit de unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului, se aplică formularelor «Chitanţă pentru încasarea de impozite, taxe şi contribuţii», cod 14.20.09 din TS, care se emit după modificarea aplicaţiei informatice care să permită semnarea de către o singură persoană a formularului “Chitanţă pentru încasarea de impozite, taxe şi contribuţii”, cod 14.20.09 din TS.

De la data aprobării procedurii de verificare zilnică, formularul «Chitanţă pentru încasarea de impozite, taxe şi contribuţii», cod 14.20.09 din  TS, se semnează cu o singură semnătură de personalul care are astfel de atribuţii din unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului, numai în rubrica «Casier».