Ordinul nr. 1338/2014 privind stabilirea nivelului comisioanelor percepute de Trezoreria Statului pentru serviciile prestate clienţilor

Publicat în Monitorul Oficial nr. 724 din 02 octombrie 2014

Trezoreria Statului percepe comisioane pentru operaţiunile de plăţi derulate prin intermediul sistemelor de decontare a plăţilor de mică şi mare valoare în relaţia cu instituţiile de credit şi pentru alte servicii prestate la solicitarea titularilor următoarelor conturi:

a) cont 50.69 “Disponibil al operatorilor economici”;

b) cont 50.98 “Disponibil al operatorilor economici şi al organismelor neguvernamentale nonprofit aferent proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare”;

c) cont 53.01 “Disponibil din sume reprezentând garanţie de bună execuţie”;

d) cont 80.F.98 “Excedent al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică centrală finanţate integral din venituri proprii”;

e) cont 82.F.98 “Excedent al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică locală finanţate integral din venituri proprii”;

f) cont 23 F “Cheltuieli ale bugetului instituţiilor publice din administraţia publică centrală finanţate integral din venituri proprii”;

g) cont 24 F “Cheltuieli ale bugetului instituţiilor publice din administraţia publică locală finanţate integral din venituri proprii”.

Pentru operaţiunile de plăţi în relaţia cu instituţiile de credit dispuse din conturile de mai sus se percep comisioane care se situează la nivelul comisioanelor plătite de Trezoreria Statului către Banca Naţională a României şi se stabilesc prin reglementări ale Băncii Naţionale a României şi prin regulile de sistem aplicabile participanţilor la sistemul electronic de plăţi.

Comisionul lunar pentru eliberarea extraselor de cont este de 5,00 lei.

Circulara nr. 32/2014 privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 714 din 30 septembrie 2014

Începând cu data de 1 octombrie 2014, nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României este de 3,00% pe an.